pixel

Битумни мембрани за плосък покрив

icopal

Структура на мембраната за плосък покрив

Подложна мембрана (първи пласт в двуслойна система за хидроизолация на плоски покриви или основен слой при хидроизолация на фундаменти на сграда):

membran

– лесно стопяемо полиетиленово фолио / кварцов пясък;
– д
олен слой битум под армировката, осигуряващ адхезията към покривната основа или към фундаментите на сградата (при механичен монтаж има ролята на защитен слой);
– горен слой битум над армировката – при покриви осигурява отлична адхезия за завършващия слой битумна мембрана с посипка; при фундаменти – основния слой хидроизолация;
– армировка.

Завършваща мембрана (втори пласт в двуслойна система за хидроизолация на плоски покриви, завършен с минерални шисти за UV защита):

membran

– лесно стопяемо полиетиленово фолио / кварцов пясък;
– д
олен слой битум под армировката, осигуряващ адхезията към първия пласт в двуслойната система за хидроизолация на плоски покриви (при механичен монтаж има ролята на защитен слой);
– горен слой битум над армировката – основният слой има хидроизолационна роля;
– армировка;
– п
осипка от минерални шисти.

Забележка: при правилното полагане на отделните слоеве върху плоския покрив и/или фундаментите на сградата всички компоненти на системата следва да работят като едно цяло.

Видове армировка:

Междинният слой в структурната на битумната мембрана, от който зависят едни от най-важните механични свойства на продуктите.

glass Стъкловал – съпротивление на скъсване до около 300 N/50 мм и относително разтежение около 2%.
glass Стъклотъкан – съпротивление на скъсване до около 800 N/50 мм и относително разтежение около 4%.
glass Полиестер – съпротивление на скъсване до около 1200 N/50 мм и относително разтежение около 50÷60%.

Забележка: посочени са основните видове армировка, съществуват и композити в различна комбинация от посочените материали.

Видове битум:

Оксидиран битум – при фракционна дестилация на суровия нефт се получава и самия битум. Оксидираният битум е първият като технология и това автоматично му отрежда последното място като предимства сред съвременните битумни мембрани.

glass

Основни характеристики:

– огъваемост при ниски температури 0ºC;
– устойчивост при високи температури + 70ºC;
– под 0ºC битумът се втвърдява;
– над 70ºC битумът се втечнява;
– неустойчив на UV радиация – основен фактор за стареене;
– изисква се постоянна поддръжка.

SBS модифициран битум – към битума се добавят модификатори, които подобряват качествата му. В този случай това е еластомерът SBS (стирен-бутадиен-стирен). Поради естеството на модификатора и неговите еластични свойства идва и основното предимство на мембраните, изработени от този модифициран битум – те са еластични, което ги прави по-лесни за монтаж и успяват да се възстановяват до първоначалната си форма след повърхностни деформации.

SBS

Основни характеристики:

– огъваемост при ниски температури -30ºC;
– устойчивост при високи температури +110ºC;
– устойчив на UV радиация (минералните шисти добавят по-голяма устойчивост);
– много по-рядка поддръжка през целия експлоатационен период;
– еластичност (деформацията изчезва);
– битумът съдържа около 12% SBS каучук.

APP модифициран битум – при този вид  битум се добавя пластомер – APP (атактен полипропилен – вторичен продукт от полимеризация на пропилен). Поради свойствата на модификатора този тип мембрани се характеризират с по-малко гъвкавост, но по-висока устойчивост на стичане при високи температури.

APP

Основни характеристики:

– огъваемост при ниски температури -15ºC;
– устойчивост при високи температури +140ºC;
– устойчив на UV радиация (минералните шисти добавят по-голяма устойчивост);
– много по-рядка поддръжка през целият експлоатационен период;
– битумът съдържа около 30% APP модификатор.

Патенти

patents

Битумни мембрани с термично активиране и гарантирана вентилационна и хидроизолационна функция. С помощта на термоустойчива боя се оформят вентилационните канали, а към долния слой битум се добавя лепило с цел постигането на метод за апликация – термична активация, което предотвратява запушването на вентилационните канали.

synt

Flagship Syntan – вентилационни битумни мембрани за ново строителство и реновация на стари покриви.

Flagship Syntan

Първи слой битумна мембрана без посипка:

Syntan SBS

Wentylacja Baza 3,0 Speed Syntan SBS
– 3.0 мм
– полиестерна основа + стъклена мрежа 145 гр/м²;
– якост на опън 550/350 N/50 мм;
– относително удължение 20%/30%;
– от -20 до +110ºС;
– размери на ролката: 10х м;
– гаранция в зависимост от завършващия слой мембрана.

Еднослойно решение за реновация на стар покрив, синя посипка:

Speed Syntan

Extra Wentylacja Tot 5,2 Speed Syntan SBS
– 5.2 мм;
– полиестерна основа + стъклена мрежа 250 гр/м²;
– якост на опън 1000/800 N/50 мм;
– относително удължение 50%/50%;
– от -30 до +110ºС;
– размери на ролката: 5х1 м;
– гаранция 27 години.

За контакт и повече информация – Икопал България.

Може да харесате още...

Izolacii.eu