SBS битумни мембрани с термично активиране Flagship Speed Syntan

Разполагат с функция за хидроизолация и вентилация на нови плоски покриви с висок процент остатъчна влага или за реновиране на стар покрив без необходимост от премахване на вече съществуващата битумна хидроизолация.

Една от най-често срещаните грешки при проектирането и избора на хидроизолационни материали за покрив е пренебрегването на необходимостта от вентилация и възможността на покривната конструкция да диша. При остатъчна влага в конструкцията се образуват мехури и гънки по повърхността на покривната хидроизолационна мембрана, които с течение на времето и с повишаване на температурата увеличават обема си (1 литър вода е равен на 1 м3 пара), отделяйки хидроизолацията от основата и водят до механични повреди на покритието.

Какъв е ходът на подобно явление и как да се предотврати?

Повърхността, върху която трябва да се полага мембраната, винаги съдържа определено количество влага. В допълнение, влагата директно под покривната мембрана прониква в резултат на естествени дифузионни процеси от помещенията под тавана. В периода, когато покривът се загрява, това неминуемо води до повишаване на налягането за всички газове директно под парата. Тъй като тези газове не могат да излязат отвън и те не могат да се разпределят равномерно по покривната повърхност, има локална концентрация на газ в местата, където връзката между мембраната и основата е по-слаба. На тези места се образуват т. нар. въздушни мехури и се появяват многобройни гънки, локални пукнатини и напрежения в покривния материал. Размерът им варира в зависимост от съдържанието на влага на покрива – от няколко сантиметра до няколко метра.

Веднъж компроментиран от влагата покрив трябва да бъде поправен незабавно, тъй като наличието на мехури може да причини механични повреди на покривната конструкция.

За да се предотврати това явление, трябва да се извършат две операции:
– на първо място: необходимо е да се осигури равномерно разпределение на налягането на газовете върху повърхността на покрива, така че те да не се концентрират на конкретни места, образувайки мехури;
– второ: излишните газове трябва да се изведат в атмосферата посредством подходящи и правилно позиционирани и положени отдушници за плосък покрив.

Стандартна вентилационна система, познатата до момента битумна хидроизолационна мембрана с от 16%  до 30% от общата площ перфорация, която осигурява вентилация има своите недостатъци, които са предпоставка за появата на по-подходящо и дълговечно решение: Flagship Speed Syntan.

Предимства на Flagship Speed Syntan мембрани:
– полагане при наличие на остатъчна влага в основата;
– по-бързо изпълнение – необходимо е около 70% от нормалното време за изпълнение на конвенционалната битумна хидроизолация на плосък покрив;
– по-малък разход на газ – 25% по-малък разход;
– възможност за изпълнение на еднослойна система – Директно полагане върху съществуваща компроментирана хидроизолационна система (без необходимост от почистване на основата) – EXTRA VENTILATOION Top 5,2 Speed Syntan SBS;
– специално разработен грунд Siplast Speed Primer SBS , който съхне до 2ч. от полагането;
– хидроизолационна система от най-висок клас – първи слой: WENTYLACJA BAZA 3,0 Speed Syntan SBS, втори слой: POLBIT TOP 5,2 SBS / EXTRADACH TOP 5,2 SBS / POLBIT EXTRA TOP 5,6 SBS;
– гаранция за вентилиране на покрива при правилна апликация;
– системна гаранция за качествата на материалите: от 15 до 45 години, издавана от завода производител.

Icopal отговори на необходимостта от по-ефективно решение за отвеждане на влагата в основата, като създаде първата в света покривна хидроизолационна мембрана с новата технология SPEED Syntan SBS, която благодарение на уникалните си свойства стана предпочитан продукт на едни най-взискателните европейски пазари.

Системата е разработена като едно- и двуслойна, в зависимост от конкретното приложение и изискванията на проекта. Еднослойната система осигурява извеждане на въздуха и водните пари от вътрешността на покрива, равномерно разпределение на налягането на газовете по целия покрив, като същевременно осигурява и отлична хидроизолация. Преминаването на водните пари се разпределя чрез система от SMART вентилационни канали, оформени по долната страна на покривната мембрана. При производството на мембраната върху долната ѝ страна е нанесен тънък слой термоустойчива боя, с характерен червен цвят, който е устойчив на високи температури (до 1000◦С) за кратък период от време. В резултат на това по време на процеса на полагане на този тип битумна мембрана (Термично активиране чрез газова горелка, а не стандартното заваряване) местата, върху които има нанесена термоустойчивата боя, не се заваряват към основата и оформят вентилационните канали. Технологията SYNTAN (SYNT – AN  Syntetic  –  Adhesion; от англ. език Синтетично и Адхезия) е разработена за участъците по долната страна на мембраната, върху които са нанесени ленти от синтетично битумно лепило (специална смес от SBS битуми и синтетични смоли), които по време на процеса на нанасяне на термично активирани покривни филцови ивици покриват филцово покритие със субстрата. Така 50% от покривната мембрана е залепена към основата, а останалите 50% изпълняват функцията на въздушен буфер.

Изпълнението на еднослойна система с битумна хидроизолационна мембрана Extra Ventilation Top 5.2 Syntan SBS изключва възможността от натрупване на налягане под хидроизолационния слой. Системата също минимизира и необходимостта от използването на вентилационни отдушници (препоръчва се 1 брой отдушник на всеки 250 м2). Процесът на активиране на термичния синтетичен битумен слой под формата на ивици по долната повърхност на мембраната е много важна операция за последващата работа на цялата вентилационна система. Топлинното активиране в никакъв случай не означава топене на долната част на мембраната и втечняване на битума, както се случва при полагането на обикновена битумна мебрана – става въпрос само за осигуряване на много малко количество топлинна енергия, така че синтетичният лепилен слой да придобие адхезивни свойства. Благодарение на това, времето за полагане на тази покривна система се намалява с около 30% в сравнение с конвенционалната мембрана за плосък покрив. Тези покривни мембрани не са заваряеми в познатия дотук смисъл на думата, те са по-скоро самозалепващи се покривни мембрани, с малката разлика, че лепилото, използвано за залепване към основата трябва да бъде термично активирано и най-лесният начин да направите това е чрез използване на традиционни газови горелки.

Icopal Flagship мембраните са отлично решение в случай на ново строителство и остатъчна влага, при обитаеми подпокривни помещения и в сезоните, в които основата, върху която може да се полага битумна хидроизолационна система трудно може да достигне минималната необходима влажност.

За контакт и допълнителна информация Икопал България ЕООД.

Михаел Петков – Продуктов мениджър
+359 884 63 30 10, [email protected].

Регион София, Пловдив и Централна Южна България
Адриана Иванова –
+359 885 68 88 75, [email protected].

Регион Централна Северна и Североизточна България
Друми Маринов
+359 878 77 15 11, [email protected].

Регион Югоизточна България
Нено Георгиев
+359 889 303 022, [email protected].