Да намалим сеизмичната опасност с покривните материали на Ондулин

След земетресенията от последния месец някои въпроси относно тези явления бяха поставени на дневен ред. Как да се предпазим и можем ли да предотвратим опустошителните земетресения? Това е проблем, който отдавна вълнува хората, но на който учените все още не са намерили отговор. Този въпрос поставя проблемите за състоянието на сградния фонд и неговото евентуално поведение при земетресение. Способността на сградите да оцелеят при природно бедствие е от изключително значение не само защото е свързана с огромни материални щети, но и защото от това зависи и живота на техните обитатели.

Устойчивостта на дадена сграда зависи от много фактори, заложени още при нейното проектиране и изпълнението на строителната конструкция. Вниманието преди всичко е съсредоточено към основите и носещия стоманобетонен скелет (в най-общия случай на масово строителство). В по-малка степен се обръща внимание на влиянието на масата на покривната конструкция върху цялостната сеизмична устойчивост на сградата. Изследванията, а и опитът показват, че в редица случаи това може да се окаже решаващ фактор. Влиянието на масата на покривната конструкция е илюстрирано на дадената тук схема (фиг. 1), където с m1, m2, m3, m4 са означени приведените маси съответно на първия, втория, третия етаж и покрива.

Фиг. 1

Моментът в т.А (Ma), получен от действието на хоризонтално насочена сила е функция на масата m – на всеки етаж и разстоянието до основата h, т.е.

Ma=f(m1h1+m2h2+m3h3+m4h4).

Следователно най-разрушително въздействие върху сградата ще има моментът m4hэ – поради факта, че h4>h3>h2>h1 т.е. дори незначително увеличение на стойността на m4 води до значително увеличение на усилията в колоните и противоземетръсните шайби и обратно. Намаляването на m4 може значително да намали оразмерителните усилия в горепосочените конструктивни елементи.

Как да се намали теглото на покрива (m4)? Основно чрез използването на по-леки материали, които от своя страна позволяват използването на по-лека покривна конструкция, а това респективно води до намаляване на теглото на покрива.

Фиг. 2

I. Познатият детайл на покриване с керемиди (фиг. 2)
1. стоманобетонна плоча 10 см – 250 кг/м²
2. мазилка 2 см – 40 кг/м²
3. топлоизолация – 1 кг/м²
4. дъсчена обшивка 2,5 см – 15 кг/м²
5. керемиди – 60 кг/м²
ОБЩО: 366 кг/м²

Дори да предположим, че покривната конструкция е направена от дърво, а не от стоманобетон се получава тегло от над 110 кг/м².

II. Мансарден покрив от лека дървена конструкция (фиг. 2)
1. ребра-столици – 2 кг/м²
2. листове «Ондулин» – 4 кг/м²
3. топлоизолация – 1 кг/м²
4. гипсокартон – 4.5 кг/м²
5. носещи ребра – 3.5 кг/м²
Общо: 15 кг/м²

Дори предложения тук материал (листовете „Ондулин”) да бъде заменен с други – битумни керемиди „Бардолин” (тегло на материала около 10 кг/м²), вълнообразни битумни керемиди „Ондувила” (тегло на материала около 4 кг/м²), металните керемиди „Ондустийл” (тегло на материала около 7 кг/м²) максималното тегло е под 25 кг/м² или от 4 до 10 пъти по-малко от случаите при покриване с керемиди. Лекият покривен материал сам по себе си натоварва по-малко носещата конструкция, което позволява тя също да бъде по-лека. В САЩ има граница (6 lbs/sq.ft., или приблизително 22 кг/м²), за тегло на покривната система, над която националните строителни правилници изискват допълнително подпиране.

След земетресението в Кобе, Япония, изследванията показаха, че при много сгради тежките покриви са били причина за тоталното им разрушаване. В доклада си относно състоянието на покривите след земетресението в Нортридж, Калифорния от 17.01.1994 г., консултантската компания „Мак Мулен” е открила само минимални повреди в две сгради, покрити с леки материали. Докато повече от половината сгради с бетонови или керамични керемиди са имали значителни повреди. Данните от разрушителното земетресение в Турция от месец август 1999 г. показват много по-малки щети при сградите, покрити с „Ондулин”, в сравнение със сградите с тежки покриви.

Покриви с Ондулин – вълнообразни битумни листове

Покриви с Ондувила – вълнообразната битумна керемида

Покриви с Ондустийл – метални керемиди

Досега човечеството не е намерило начин да предвижда земетресенията и още по-малко да ги предотвратява. Това, което може да се направи е да се намали значително риска от гибел на хора и големи разрушения. Мерките за това са комплексни и една от тях е леките покриви, които Ондулин предлага.

Естествено, лекотата на материалите предполага някои други недостатъци, присъщи на леките съвременни материали: по-бързо стареене от керамиката, по-малка устойчивост на удар от метала, промяна на цвета във времето, но никой от тези недостатъци не може да е фатален за човешкия живот и за конструкцията на сградата.

С непрекъснатата си развойна дейност, подобряване на качеството и въвеждането на нови изделия, Ондулин се стреми да преодолее тези недостатъци, за да направи лекия покрив безкомпромисно решение за по-голяма сигурност и надеждност на сградите в екстремни условия.

Ондулин СМ ООД България, разполага с капацитет да ви посъветва за най-доброто решение за Вашия покрив, за да се чувствате сигурни и спокойни във Вашия дом.

За повече информация: www.onduline-bg.com