Декинг системи Sika

Sika

Уплътняването и залепването на палуби със системите на Sika в морската индустрия (основно тикови палуби на лодки, кораби, яхти и др.) започна преди повече от 20 години. Обширните познания и натрупания през годините опит от хиляди залепени и уплътнени дървени палуби, както и употребата в екстремни условия постепенно пренасят тези системи в строителния бизнес.

През последните години е налице огромен интерес и очевидна тенденция за все по-широката употреба в строителството на т. нар. декинг системи. Голямата крачка напред в използването им е предизвикана от дълготрайността, надеждността и високата естетика на естествените дървесни видове. Възможността им да се монтират, както на открито, така и в закрити помещения прави системата универсална и все по-предпочитана.

Sika

Декинг системи вече се използват почти навсякъде в строителството, като започнем от екстериорната употреба при веранди, тераси и лоджии, преминем през зоните около басейни и джакузита, сауни и фитнес центрове и стигнем до изцяло интериорните решения за дневни и спални помещения. Архитекти, дизайнери и инвеститори могат да избират между голямо разнообразие от твърди и дълготрайни дървесни видове, предоставящи възможност за интересни и ефективни решения.

Какво е декинг система?

Декинг системата е подова система от дървени елементи от специални дървесни видове, устойчиви на влага и атмосферни влияния, механично закрепени към основата. Най-надеждно и дълготрайно закрепване към основата се постига чрез залепване с еластични полиуретанови лепила. Фугите между отделните елементи се грундират с епоксидни грундове и се уплътняват със специални полиуретанови уплътнители.

Защо да използваме декинг системи Sika?

Sika

– Естетично решение за балкони, тераси, веранди, зони около басейни и джакузита, зони за отдих, бани, мокри и сухи помещения, дневни, спални и т.н.;
– Надеждни решения за хидроизолиране, залепване, фугоуплътняване, почистване и поддръжка;
– Системи, подходящи за вътрешно и външно приложение;
– Широко приложение в корабо- и яхтостроенето;
– 20 годишен опит при употреба на декинг системи с гамата продукти Sikaflex® и Sikagard®;
– Осигуряване на противохлъзгащи свойства при мокри повърхности;
Sika предлага на пазара цялостна изпитана система за хидроизолиране, залепване, уплътняване, грундиране, поддръжка и защита на декинг системи.

Дървесни видове, изпитани за адхезия

Sika

– Тик
– Акация
– Afrormosia (Африкански тик)
– Afzelia / Doussie
– Кестен
– Ироко
– Лиственица
– Масарандуба
– Моаби (махагон)
– IPE / Lapacho (Бразилски орех)
– Дъб
– Маслина
– Орегонски бор / Дъгласия
– Сипо / Махагон
– Термо-бук
– Wenige
– Западен червен кедър
Забележки:
Изпитаните дървесни елементи са грундирани със Sika® Primer-3N.
Дългосрочните качества на дървесните видове с изключение на тиковото дърво е трудно да бъдат потвърдени. Някои дървесни видове по време на тестовете показаха бързо обезцветяване само при редовен контакт с чиста вода.

Консултирайте се с производителя на дървените елементи!!!

Sika

Качество на дървените елементи

Дървените елементи трябва да имат вертикална посока на растежните пръстените (радиално / странично нарязване) за минимизиране на огъването и свиването на дървесината. Съдържанието на влага не трябва да надвишава 12%.

Форма на дървените елементи

По-тънките дървени елементи проявяват склонност към огъване по краищата (кърлинг) при промяна на съдържанието на влага.

Sika

Това от своя страна причинява отваряне на уплътнените фуги над препоръчителната деформационна способност на уплътнителя от ±10%, което постепенно води до нарушаване на уплътнителната система. Поради тази причина минималната дебелината на дървените елементи трябва да бъде ≥6 мм.

Планките се доставят с различна форма, размери и качество. Често срещани форми са правата, симетричната и асиметричната.

Sika

Най-просто и същевременно най-сигурно решение се постига с правите дървени елементи. Дървени елементи със симетрична и асиметрична форма трябва да бъдат монтирани с подходяща ширина на фугите и предпазна лента под уплътнителя за правилното поемане на движенията в дървото.

Декинг системи Sika

Sika

Декинг системи без хидроизолационен слой:
– Нанесете лепилото Sikaflex®-298i от кофата или меката опаковка на пода;
– Разпространете лепилото с помощта на подходящ мистрия (В6, B11, В12);
– Разпределете лепилото равномерно;
– Разход: 800 – 1000 г/м²;
– При залепване спазвайте отвореното време за работа с материала;
– Натиснете дървения елемент към прясно положеното лепило;
– Ако е необходимо, използвайте чук и блокче за напасване на дървените дъски;
– Спазвайте отстояние от 10-15 мм от стени, колони и др.;
– Използвайте ремъци и дистанционери, за да гарантирате разстоянията между елементите. Осигурете достатъчна ширина на фугата!

Декинг системи с хидроизолационен слой:

Sika

– Нанесете 1 x Sika® Primer MB, ок. 0.3 – 0.5 кг/м² (в зависимост от основата);
– Нанесете първи (хидроизолационен) слой от Sikaflex®-298i с гладка стоманена шпакла. Минимална дебелина на слоя: 2 мм = 2.5 кг/м²;
– Нанесете втори (лепилен) слой от Sikaflex®-298i с назъбена шпакла (С1 4х4 мм). Разход: ок. 1.5 кг/м².

Оразмеряване на фугите

Пример за оразмеряване на фуги при елементи от тиково дърво:

Съдържание на влага при монтаж: 11%
Макс. очаквано съдържание на влага: 20%, (Δ = 9%)
Мин. очаквано съдържание на влага: 5%, (Δ = 6%)
Макс. разлика в съдържанието на влага (свиването причинява напрежение по фланговете): 6%
Свиване/набъбване вертикално (вертикални годишни пръстени): 0.16
Широчина на елемента: 100 мм
Широчина на фугата: 10 мм
Макс. допустимо движение (10% от ширината на фугата): 1 мм
Общо свиване/набъбване: 6% x 0.16 x 100 мм = 0.96 мм
Свиване/набъбване на фугата: 0.96 мм < 1 мм ⇒ OK

Препоръчителни размери на фугите при елементи от тиково дърво:

Широчина на елементите в мм Широчина на фугите в мм Дълбочина на фугите в мм
35 4 4-5
45 4-5 6
50 5-6 6
75 8 7
100 10 8
125 12 10

Уплътняване на фугите

Подготовка на основата:

– Нанесете тънък непрекъснат слой от грунд Sika® Primer-3N от двете страни на фугата като използвате четка или гъбичка;
– Защитете фугите от прах и дъжд;
– Изчакайте изпарението на разтворителя: от 30 минути до 8 часа;
– Работна температура: от 5 до 35°C; макс. 75% отн.вл.;
Sikaflex®-290i DC е проектиран да абсорбира странични деформации на дървените елементи; при външна употреба и области, където се очакват силно променящи се климатични условия поставете антиадхезиона лента, която да предотврати залепване на уплътнителя към дъното на фугата.

Нанасяне на фугоуплътнителя:

– Температура на дървените елементи ≤ 25°C;
– Защитете дървените елементи с предпазна лента;
– Нанесете Sikaflex®-290i DC като се уверите, че върхът на дюзата докосва дъното на фугата;
– Дръжте пистолета под ъгъл от 60° до 90°;
– Като издърпвате дюзата, нанесете равномерно количество от материала;
– Премахнете излишния материал от повърхността като използвате шпатула под ъгъл от 45°, за да се гарантирате пълно запълване на фугата;
– Отстранете предпазната лента преди уплътнителя да е образувал коричка.

Шлайфане:

Sikaflex®-290i DC е готов за шлайфане след 7 дни;
– Преди шлайфане отстранете излишния материал с длето или нож, за да избегнете напрежения в краищата на дървените елементи по време на шлайфане;
– Започнете шлайфането със среднозърнеста шкурка (80) и го завършете с шкурка (120) или по-фина;
– Шлайфането трябва да се извърши по посока на фугите (надлъжно на фугите).

Довършителни работи и поддръжка:

– Лаковите финишни покрития често съдържат разтворители или пластификатори, които могат да повредят уплътнителя Sikaflex®-290i DC, поради което Sika не препоръчва лакиране;
– Ако все пак се налага лакиране изчакайте поне 1 месец и направете предварителни изпитвания за съвместимост, тъй като твърдите лакови покрития могат да доведат до загуба на адхезия на Sikaflex®-290i DC с дървените елементи в случай на големи движения;
– Мокрете редовно дървената настилка с прясна вода, за да предотвратите изсъхване;
– Използването на почистващи препарати разредени с вода трябва да се сведе до минимум; използването на химикали ще повреди дървото и уплътнителя; позволено е само почистване с естествен течен сапун;
– Участъци, изложени на въздействието на хлорирана вода трябва да се изплакват редовно с чиста вода;
– За защита на дървения под Sika препоръчва използването на Sikagard® Teak Oil / Sika® Teak Oil.

Продукти на Sika за декинг системи.

Sikaflex®-298i

1-компонентно полиуретаново лепило за хидроизолация и площно залепване на вътрешни и външни декинг системи.

– 1-компонентен, готов за употреба;
– подходящ при всякакви климатични условия;
– отлична адхезия към много видове дървесина;
– еластичен, шумоизолиращ;
– отлични хидроизолационни показатели;
– подходящ за външна и вътрешна употреба.

Sikaflex®-290i DC

1-компонентен полиуретанов уплътнител за уплътняване на вътрешни и външни декинг системи

– 1-компонентен, готов за употреба;

– подходящ при всякакви климатични условия;

– отлична адхезия към много видове дървесина;

– висока UV-устойчивост;

– дълготраен и постоянно гъвкав;

– може да се шлайфа;

– придава противохлъзгаща повърхност на мократа дървена настилка;

– подходящ за употреба на открито и на закрито;

– съвместим със Sikagard® Teak Oil / Sika® Teak Oil.

Sikagard® Teak Oil / Sika® Teak Oil

1-компонентно масло за повърхностна защита на тиково дърво и други дървесни видове.

– готово за употреба;
– лесно за нанасяне с мека четка, валяче, гъба или чиста кърпа;
– висока UV-устойчивост;
– много добра водоустойчивост;
– много добра проникваща способност;
– ниска разходна норма: 100-200 г/м²    5-10 м²/л;
– подходящ за употреба на открито и на закрито;
– съвместим с уплътнител Sikaflex®-290i DC.

За контакти и повече информация – www.sika.bg

Забележка: Информацията в настоящото и всички други съвети се предоставят добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. Информацията се отнася само за приложенията и продуктите, упоменати в настоящото. При промени в параметрите на използване като напр. промени в основата и др., или за друг вид приложение, консултирайте с Техническата служба на Sika преди да използвате продуктите на Sika. Информацията, съдържаща се в настоящото, не освобождава потребителя на продуктите от задължението да ги изпита за пригодност. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Лист с технически данни за съответния продукт, копия от които се предоставят по заявка.

Може да харесате още...