DekoFix C2TE – флекс технология за лепене на голямоформатни плочи