Дискусионен панел на БАИС – “Предизвикателствата на звуко- и шумоизолирането”

bais

Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Дискусионен панел на тема „Предизвикателствата на звуко- и шумоизолирането“.

Дискусионният панел ще се проведе на 25.02.2020 г. от 11.00 ч. до 13.00 ч. в рамките на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2020“ в семинарната зала на зала №4 на „Интер Експо Център“ с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147.

Събитието се провежда в партньорство с „Камара на архитектите в България“.

Ще бъдат обсъдени следните проблеми:
1. Основни принципи в звукоизолацията;
2. Шумоизолационни материали;
3. Добри практики и детайли в шумоизолацията на сгради;
4. Закон и нормативни наредби за шума;
5. Въпроси и отговори.

Събитието е насочено към архитекти, инженери-проектанти, строители, консултанти, специалисти от държавната и общинската администрации.

Цели:
– Запознаване на целевите групи с основните принципи на звуко- и шумоизолацията. Материали и системи за тях.
– Представяне на нормативните изисквания за шума.

Събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.

Моля да потвърдите участието си в дискусионния панел в срок до 24.02.2020 г., като попълните следната електронна форма.

След регистрацията ще получите линк за изтегляне на покана за вход, която следва да разпечатате и представите в деня на събитието пред служителите по регистрация на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2020“  на входа на „Интер Експо Център“.

Лице за контакт: Николина Порожанова, +359 2 963 10 71; +359 886 386 192.

Вижте също...