pixel

Единадесети конкурс за курсов проект с Баумит Топлоизолационна система в УАСГ

Участваха над 50 студенти от III –ти курс

Ежегодишният конкурс за изготвяне на курсов проект за топлоизолиране на сгради за студентите от трети курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е съвместна инициатива на Баумит България ЕООД и катедра “Строителни материали и изолации”. Катедрата се ръководи от доц. д-р инж. Богомил Петров, който амбициозно продължава поетата от представителите на катедрата насока за съчетаване на образованието и практиката и предоставяне на студентите възможност за решаване на реални бизнес-казуси. Студентите бяха снабдени с подробна техническа информация за топлоизолационни системи Баумит, която също така е и достъпна в интернет-страницата на фирмата. При нужда студентите имаха възможност да получат съдействие от преподавателите от катедра “Строителни материали и изолации”. Комисията, която оценяваше изготвените проекти, по традиция бе в състав от съответните преподаватели в катедрата и хоноруваният преподавател в УАСГ и главен технолог на Баумит България д-р инж. Красимир Делов.

На 21.04.2015 г. , в присъствието на преподаватели от катедрата, представители на Баумит България и студенти, доц. д-р инж. Богомил Петров откри церемонията по връчване на наградите. Премираните студентски работи бяха разделени на две категории – за добри или професионално усвоени и приложени решения с материали Баумит в областта на фасадното топлоизолиране.

В групата на добрите фасадни решения попаднаха проектите на студентите Виана Витанова, Моника Хаджиева, Сергей Пайталов и Васил Егов, които бяха премирани със 100 лв. и почетна грамота. В групата на професионалистите се класираха Кирил Иванов, Екатерина Аргирова и Елица Альолова, на които бе връчена награда от 150 лв.

На всички носители на награди ще бъде предоставена възможността да кандидатстват за стипендианти на Баумит България през следващата учебна 2015/2016 година. По традиция, Баумит България всяка година отпуска по 6 нови стипендии – 3 за студенти в специалност „Строителство на сгради и съоражения“ и 3 за студенти в специалност архитектура. Спечелилите стипендия студенти ще я получават до края на следването си, при условие, че успехът им е много добър. За учебната 2014/ 2015 г. Баумит има 15 стипендианти.

Церемонията завърши с презентиране на иновациите, които Баумит ще предложи през 2015 година. Интересна дискусия предизвика иновацията Баумит Дуплекс – полагане на нова топлоизолация върху вече съществуваща стара, която в момента решава актуални казуси пре санирането на сградния фонд. Системата Баумит Дуплекс позволява, без да се премахва старата – компрометирана или недостатъчна, изолация да се постигнат безпроблемно новите изисквания за енергийна ефективност на стената.

 

Може да харесате още...