Екстензивен зелен покрив Nophadrain®

Видовете, приложенията и предимствата на зелените покриви са представяни многократно и вече са достатъчно популярни дори сред по-широката и непрофесионална публика. В резултат на вече натрупаната дългогодишна практика и проведени изследвания е безспорно установено благоприятното влияние (в екологичен, социален, естетически и др. аспекти) на покривното озеленяване върху бързо променящата се градска среда.

Фирма ЕСХА България от години предлага на пазара системите за интензивни и екстензивни зелени покриви на холандската фирма Nophadrain®. Но докато проектирането и изпълнението на интензивни зелени покриви върху различни части на сградата (покриви, тераси, пространства над подземни гаражи и т.н.) е все по-често срещано явление, то някак незаслужено на заден план остава екстензивното покривно озеленяване.

Разбира се, „пренебрегването” на екстензивния зелен покрив в голяма степен може да се обясни с редица неблагоприятни фактори, като напр. рестриктивната нормативна база, по-ограничения обхват на приложение (изпълнява се предимно върху неизползваеми покривни площи), неголямото разнообразие и атрактивност на използваните растителни видове и др. Въпреки това, екстензивното покривно озеленяване доказано предлага някои ползи, свързани с възможностите за масовото му използване, лесното и бързо инсталиране и икономична поддръжка.

Екстензивният зелен покрив е напълно естествена форма на покривно покритие, при което се използват устойчиви на суша и други неблагоприятни условия растения, почти неизискващи грижи и поддръжка. Предвидените за употреба растения са самовъзпроизвеждащи се, преобладаващо нискорастящи, гъсто засадени и високоадаптивни, за да оцелеят в относително екстремни климатични условия – суша, слънце, вятър, студ и др. В идеалния случай растенията произхождат от централноевропейската флора, въпреки, че при избора им трябва да се вземат под внимание регионалните различия и местни климатични особености. В общия случай не е необходимо залагането на напоителна система, въпреки, че по време на ранните етапи на развитие на растенията, може да се наложи по-интензивно напояване за подпомагане на покълването и първоначалния им растеж.

– Основни характеристики на екстензивен зелен покрив

Дълбочина на системата > 71 мм;
Минимално тегло > 95 кг/м² (или от 30-50 кг/м² при замяна на субстрата със специален водозадържащ панел от каменна вата);
Ограничена селекция на растенията – седуми;
Икономичен за инсталиране и поддръжка;
Лесен за монтаж;
Възможност за изграждане на склонове до 45°;
Обикновено не се комбинира с твърди настилки, трафик зони, декоративни елементи и конструкции (hard landscaping);

– Кой и защо избира екстензивен зелен покрив?

Клиент/потребител – поради природосъобразно/екологично съзнание и култура. Това се случва рядко, тъй като увеличава разходите за строителство, без да увеличава жизненото пространство, т.е. възприема се като лукс.

Законодателство – няма законодателство, което да налага изграждането на зелени покриви; в някои държави има препоръки и/или стимули.

Архитект – поради естетическо и/или емоционално и/или природосъобразно съзнание (усещане).

– Структура на екстензивен зелен покрив

Растителни видове:
– Екстензивна растителност

Почвен слой/субстрат:
ND DGS-E Substrate Extensive или заместител на субстрата ND SM-50 Substrate panel

Филтърен /Дрениращ/Разделителен и защитен слой:
ND 4+1 Drainage System

Коренова бариера:
ND WSB-50/80 Root barrier или битумна мембрана EshaGum Antiroot

Хидроизолационна система ESHA.

1. Хидроизолационна система

2. Коренова бариера:

ND WSB-50/80 Root barrier, противокореново LDPE фолио с дебелина 0,5 или 0,8 mm, в съответствие с FLL.

Технически характеристики:

Материал:
Цвят:
Дебелина:
Тегло:
модиф. полиетилен ниска плътност (LDPE)
черен
0,5 mm / 0,8 mm
475 g/m² / 760 g/m²

*Използването на отделен пласт за коренова защита не се изисква в случаите, когато използваните хидроизолационни мембрани са кореноустойчиви (напр. EshaGum B2 Antiroot, EshaDien B2 Antiroot и др.).

3. Дренажен слой

ND 4+1 / ND 4+1 h, трислоен дренажен композит с дебелина 12,5 mm / 17,5 mm.

Технически характеристики:

Материал на композита:
Материал на филтърен слой:
Материал на раздел. слой:
Тегло:
Капацитет воден резервоар:
Якост на натиск:
Дренажен капацитет:
полистирен (HIPS);
полипропилен 140 g/m²;
полипропилен 125 g/m²;
880 g/m² / 1 140 g/m²;
3,6 l/m² /4,3 l/m²;
700 kN/m² / 450 kN/m²;
в съотв. с BS ЕN ISO 12958

СЕ-маркираните (EN 13252) иновативни дренажни системи Nophadrain® се произвеждат от високоякостен полистирен (HIPS – high impact polystyrene), вместо от масово използвания полиетилен с висока плътност (HDPE), който деформира при продължително натоварване.

По този начин се гарантира изключително висока якост на натиск на дренажните композити и се осигурява постоянен дренажен капацитет за дълъг експлоатационен период (50 години, в съответствие с DIN 4095). Допълнително предимство е фабричното интегриране на няколко слоя – защитен (разделителен), дренажен и филтриращ, в един общ дренажен елемент. Дренажният композит е на рула, което гарантира бърза, лесна и удобна инсталация на три слоя едновременно.

4. Субстрат-панели

ND SM-25 / ND SM-50, водопоглъщащ панел от хидрофилна каменна вата с дебелина 25 mm или 50 mm.

Технически характеристики:

Плътност:
Капацитет воден резервоар:
Въздушен обем:
pH-стойност:
Тегло:
ок. 80 kg/m³;
ок. 15/30 l/m²;
ок. 16%;
7-8;
сух 2/4 kg/m², водонапит 17/34 kg/m²

При екстензивните зелени покриви субстратът може да бъде заменен с ND SM-25 или с ND SM-50 субстрат панели (одобрени от FLL-Green Roof Guideline 2008). Поради ниското си тегло, субстрат панелите, произведени от хидрофилна (водоабсорбираща) минерална вата са идеални за използване при конструиране на леки зелени покриви.

ND SM субстрат панелите в комбинация с растителни рогозки намаляват общото тегло на екстензивния зелен покрив до около 30 кг/м² (при ND SM-25) и до около 50 кг/м² (при ND SM-50). Когато се използват ND SM-25 субстрат панели се очаква допълнителна поддръжка (наторяване и поливане) поради малката конструктивна височина.

100%-то минерално съдържание и висока плътност дават на тези субстрат панели висока степен на издръжливост, заедно със структурната стабилност. Това прави тези панели идеални за изграждане на екстензивен зелен покрив върху скатни покриви – докато гранулираният субстрат може да се плъзне, панелите от минерална вата остават на място (при наклон на покрива над 15° трябва да бъдат предприети структурни мерки).

Високата способност за задържане на вода от панелите от минерална вата позволява засаждането на по-взискателна растителност.

Предимства:
– бърза и лесна инсталация;
– ниско тегло;
– висока способност за задържане на вода;

5. Гранулиран субстрат

ND DGS-E Growing Medium extensive, почвен субстрат, със съдържание на органични и минерални компоненти (lava, humus, pumice, tuffstone with zeolites), в съответствие с FLL директива.

Технически характеристики:
Състав: смес от органични и минерални компоненти;

Тегло – сух:
Тегло – водонапит:
Капацитет за задържане на вода:
Слягане:
pH-стойност:
ок. 0,95 t/m³;
ок. 1,4 t/m³;
> 44 об.%;
ок. 15%;
5-7,5.

Съставът на субстрата е изключително важен за здравето и растежа на растенията. Субстратът трябва да е в състояние да задържа необходимото за развитието на растенията количество вода, като същевременно позволява постепенното оттичане на всеки излишък към дренажния слой.

Субстратът за екстензивен зелен покрив трябва да има ниско съдържание на органични материали (≤ 65g/l) за сметка на по-високото съдържание на минерали, за да се сведе до минимум възможното свиване на субстрата по време на продължителни сухи периоди (което ще изисква и редовно „попълване“) и последващо увреждане на корените.

Дебелината на слоя субстрат се определя от необходимостта на растенията от вода, хранителни вещества и кореново пространство:

Тип растителностДебелина на субстрата в mm
Мъхове и седуми60 – 80
Седуми, мъхове и тревисти растения60 – 100
Седуми, тревисти растения и треви100 – 150
Треви и тревисти растения150 – 200

*Точните изисквания за субстратите са определени от FLL-ръководството за зелени покриви (2008).

6. Вегетативни (растителни) рогозки

ND Vegetation Blanket (Sedum/Herbs/Grasses) – предварително култивирани подложки от 5-8 вида седуми, тревисти растения и треви с минимум 85% покритие.

Технически характеристики:

Носеща основа:
Покритие:
Видове седум:
Дебелина:
Тегло:
кокосова мрежа с пластмасова основа;
мин. 85%;
селекция от минимум 5 вида;
20 – 40 mm;
10 kg/m², водонапита 15 kg/m².

Растителните рогозки трябва да се положат върху основата в рамките на 48 часа от доставката. Когато е необходимо рогозките да се съхраняват временно, то това да става на хладно, сухо и сенчесто място, тъй като растителността може да се повреди, ако навитите рогозки прегреят. За най-добро покритие рогозките трябва да се припокриват най-малко с 25 мм. Когато се приключи с полагането, трябва да се напоят до насищане.

За контакти и повече информация – Есха България.

Вижте също...