Фибран еко – решения за топлоизолация на хоризонтални елементи

Топлоизолация на фундаментни плочи, подове, тавани или покривни плочи е въпрос, който е по-слабо обсъждан в професионалните среди. Това се дължи не на слабата значимост на темата, а по-скоро на липсата на разногласия по характеристиките и елементите на това приложение. “Фибран България” АД, като единственият производител на топлоизолационни плоскости от екструдиран пенополистирол в България, предлага подходящ материал за полагане по хоризонтални елементи. Техническото му наименование е RF (ер еф). Този материал е с плътност 32 кг/м3, по-висока от тази на някои други стандартни разновидности като BT, РL или WL, чието предназначение за използване не изисква подобна плътност. По-високите показатели на тази характеристика на материала са с оглед да се постигнат по-добри якостни качества на материала, за да издържа на натоварвания. Якостта на натиск материала обаче не трябва да се разглежда в правопропорционална зависимост с плътността му. Това какво натоварване може да издържи определен обем от материала е следствие от много повече и комплексни технологични зависимости в процеса на производство. Декларираните стойности за якост на натиск при допустима 10% деформация са: за дебелините 30 и 40мм – 250 кРа; за дебелини от 50мм до 70мм – 300 кРа; за дебелини 80 и 100мм – 400 кРа. Тези стойности при използването на изолацията в жилищни сгради или под армирани замазки за помещения с неспециализирано предназначение са напълно достатъчни да удовлетворят изискванията за носимост на основата и топлоизолирането й.

В продуктовата гама на “Фибран България” АД съществуват и два други материала, наречени FL и FR, които са със завишени характеристики за якост на натиск. Техните характеристики са плътност от 35 кг/м3 до 38 кг/м3 и якост на натиск при 10% деформация от 400 до 500 кРа. Приложението им е при изолирането на хоризонтални повърхности на индустриални обекти и при по-специфични изисквания за експлоатация. Такъв пример за изпълнен обект е предприятието за производство на месни продукти и полуфабрикати на “Бони Холдинг” АД в град Ловеч, където се положиха стотици кубични метра Фибран Еко в основите на хладилните камери, като върху него по детайл има и армиран бетон. В тези помещения ще се движат мотокари с товар и общо натоварване над 5-6 тона. Изпълнението на този елемент гарантира ефективната експлоатация на хладилните камери.

В общия случай обаче използването на Фибран Еко по хоризонтални елементи обхваща следните случаи:

1. Подова настилка 2. Циментова замазка 3. Фолио
4. FIBRAN ECO RF 5. Стоманобетонова плоча 6. Дренаж
7. Стоманобетонов фундамент 8. Хидроизолация
9. Тухлен зид10. FIBRAN ECO BT
11. Лепило за топлоизолация12. Дюбел
13. Стъклофибърна мрежа14. Външна мазилка

Това е една обща схема на топлоизолация на сгради в нивото до 2 метра над кота нула, където използването на материал от екструдиран пенополистирол е повече от задължително. Това е следствие на факта, че там влиянието на подпочвените води е най-голямо и освен добрата хидроизолация, за да осигурим и надеждна топлоизолация, е наложително полагането на Фибран Еко. Много хора все още не биха се съгласили, че изолирането на фундамента под стоманобетонната плоча е оправдано. Но именно там, където контактът със студената и влажна земя е най-голям, ако не се положи топлоизолация от XPS, възможността да се влошат топлотехническите характеристики на сградата поради отлично проводимите бетонови елементи е голяма.

По-нагоре в приложената схема е показано и приложението на Фибран Еко при полагане в подови настилки в обитаеми помещения. Правилното изпълнение на този детайл изисква полагането на армирана циментова замазка върху плочите от ексрудиран пенополистирол, въпреки че много хора я спестяват и полагат директно отгоре ламинат или паркет. Възможно е замазката да се замени с OSB плоскости. Това са варианти, които имат своето отражение в нашето ежедневие, но важното е да се запомни, че натоварването върху топлоизолационния слой трябва да бъде разпределено, а не концентрирано, за да се избегнат проблеми.

На следващите две схеми е показано друго често срещано приложение при топлоизолирането на хоризонтални плочи, най-вече при завършващите покривни плочи на сградите:

1. Стоманобетонова плоча 2. Лек бетон за наклон 3. Изравнителна замазка 4. Битумен грунд
5. Първи слой хидроизолация 6. Втори слой хидроизолация 7. FIBRAN ECO RF 8. Геотекстил
9. Пластмасови подложки10. Бетонови плочи11. Ламаринена обшивка12. Стоманобетонов елемент
13. Тухлен зид14. FIBRAN ECO BT15. Лепило за топлоизолация16. Дюбел17. Стъклофибърна мрежа
18. Външна мазилка19. Пароизолация20. Фолио21. Армирана циментова замазка22. Вароциментов разтвор
23. Мозаечни плочи

Спазването на технологичните предписания за изпълнение на топлоизолацията по хоризинталните елементи гарантира справянето с появата на много и различни неприятни последици, като появата на течове, конденз и мухъл, намалява топлинните загуби и осигурява по-голям комфорт в жилищните пространства.

Все по-популярно напоследък става и оптимизирането на покривните плочи на сградите, с превръщането им в малки зелени оазиси в сивия град. За целта обаче, изискванията за основата се променят и е необходимо да се отбележат някои по-характерни особености.

В следващата схема е показан в най-общи линии детайлът за зелен покрив:

1. Стоманобетонна конструкция
2. Противокоренова хидроизолационна мембрана
3. Защитен филц 4. Дренажна мембрана 5. Геотекстил
6. Гранулат интензивна растителност
7. Напоителна система
8. Отводнителна система 9. Чакъл
10. Ламаринена обшивка11. Fibran Eco RF/60

Внимание трябва да се обърне на противокореновата мембрана, т.к. корените на растенията имат много добрите свойства да проникват навсякъде и да разрушават цялостта на различни конструктивни елементи на една сграда, а така също и да влошат много от нейните характеристики, било то топло- или хидротехнически. Важни елементи са също така дренажната мембрана, геотекстилът и отводнителната система. Необходима е уговорката, че според растенията и други особености същесвуват екстензивен и интензивен зелен покрив. В настоящата статия само маркираме някои от особеностите на този вид приложение, но темата е доста обширна. Разбира се, екипът на “Фибран България” АД е отворен да отговори на всеки, който се интересува в по-големи подробности.