pixel

Хидроизолация на мазета – Част 1

isomat

Наличието на влага в подземните помещения, сутерени, мазета, гаражи е често срещан проблем. Той най-често е свързан с липсата на хидроизолация или допуснати грешки при хидроизолационната защита по време на изграждането на сградите. Подземните елементи на сградите са в постоянен контакт с почвата и влагата в нея, и наличието на влага отвътре, макар и първоначално сезонно явление, свързано с повишаването на нивото на подпочвените води, с времето се влошава и проблемите се задълбочават. Влагата предизвиква първоначално „невидими“, но много сериозни  проблеми, свързани със здравината на конструктивните елементи и води до влошаване на състоянието на конструкцията и намаляване на времето за експлоатация. От друга страна проникването на вода навътре и високата влажност стават причина за поява на петна, ефлуоресценция (побеляване), надуване и отлепване на крайните покрития, и предизвиква поява на плесен и мухъл.

Най-подходящо е изграждането на хидроизолационна защита да се извърши отвън, но при вече готови сгради това е свързано с тежък процес, значителни разходи и неудобства за живущите в сградата. Съвременните технологии и материали позволяват направа на хидроизолация и от вътрешната страна на помещенията.

Преди изграждането на  хидроизолация е необходимо първо да се определи вида и причината за поява на проблемите.

Площно проникване на влага. Появата на влага на голяма площ по външните страни или пода на помещенията може да се дължи на различни фактори, като неподходяща или липсваща хидроизолация от външната страна, недобро уплътняване на бетоновата смес, технологични отвори и фуги и т.н. Мястото на  проникване на влагата не може да бъде определено лесно.

Капилярна влага. Друг проблем е появата на капилярна влага. Тя се появява, когато при изграждането на сградата са използвани порести материали като тухли, циментови блокчета и др. Влагата прониква в порите и под действието на водното налягане от подпочвените води започва да „пълзи“ и да се издига във височина и широчина, а локализирането ѝ е трудно. В някои случаи капилярна влага може да се появи по вътрешни стени, които нямат пряк контакт с почвата, през основите.

Отвори и конструктивни пукнатини. Често проникването на вода е предизвикано от поява на пукнатини в конструкцията, неподходяща обработка на технологичните фуги  или наличие на отвори. В тези случаи проблемите са локализирани и могат лесно да се определят. Тези проблеми обикновено се намират на външните стени.

Цялостна хидроизолация 

За да бъдат използваеми подземните помещения, те трябва да имат ефективна хидроизолационна защита. В случай, че нивото на подпочвените води е над нивото на пода, то защитата включва полагане на хидроизолационно покритие не само по стените, но и по пода (хидроизолационна вана), тъй като ще са подложени на постоянно водно налягане. Изграждането на хидроизолационна „вана“ се налага не само при проблеми с влагата на голяма площ, но дори и при локализирани течове. В тези случай след локално нанасяне на хидроизолацията е възможно водата да се придвижи по пътя на най-малкото съпротивление и да се образува нова зона на теч встрани от вече нанесената хидроизолация.

isomat

В случаите на полагане на хидроизолация от вътрешната страна на помещенията се препоръчва нанасяне на полимерциментова, мазана хидроизолация AQUAMAT, която образува непрекъснат хидроизолационен слой и може да се нанася върху бетонни или тухлени основи. Циментовите хидроизолации са устойчиви на негативен воден натиск, което ги прави надеждно решение на проблемите с влагата отвътре.

Технология на полагане:

Предварително трябва да се отстранят всички съществуващи покрития (мазилки, шпакловки) върху стените на височина поне 50 cm над нивото на подпочвените води. След това трябва да се запълнят и заравнят всички отвори и празнини по повърхността. Ъглите между пода и вертикалните стени трябва да се запълнят и заоблят („холкери“ с триъгълно сечение, със страни 5-6 cm). При полагане върху тухлени стени тухлите се измазват. Всички поправки и корекции по основата могат да се извършат с  полимер-циментова смес за поправки и корекции DUROCRET-PLUS.

isomat

Разход на DUROCRET-PLUS: за репариране на повърхността: 25 kg за 30-40 m² (ориентировъчна консумация за обичайна бетона повърхност). За направа на холкери: 1,9-2,7 kg/m.

Преди нанасяне на хидроизолацията цялата повърхност на основата трябва да се навлажни добре, но без да остава вода върху нея.

isomat

Циментовата хидроизолация AQUAMAT се нанася чрез четка на 3-4 слоя по пода и вертикалните елементи (стени, колони), на височина до 50 cm над нивото на подпочвената вода. Дебелини на слоя по-големи от 1 mm трябва да се избягват, поради опасност от поява на пукнатини в материала. Всеки следващ слой се полага в перпендикулярна посока на предишния и след като той е изсъхнал.

isomat

Разход: приблизително 3-4 kg/m². След завършване на полагането на хидроизолацията върху нея се възстановяват крайните покрития (мазилки, замазки и т.н.).

Чрез нанасянето на хидроизолацията по цялата повърхност на помещенията се гарантира дълготрайна защита, тъй като бъдещо ремонтиране или ново изграждане ще изискват значителни разходи.

Очаквайте скоро втора част на статията, в която ще разгледаме подробно спецификите при полагане на хидроизолация при капилярна влага и хидроизолирането на фуги, и при появили се пукнатини.

За повече информация – Isomat.

Може да харесате още...

Izolacii.eu