pixel

HL oтводняване на плоски покриви. Аварийно отводняване

HL

За конвенционални, вътрешно разположени отводнителни системи за плоски покриви, HL предвижда решения за почти всички покривни конструкции. Въпреки това остава предизвикателството към проектанта и изпълнителя в детайлите. Различните конструкции, слоеве и потребности за покривните конструкции изискват различни отводнителни комбинации. При избора е важно да се съобразят няколко важни момента.

Изчисляване броя на водоприемниците според интензитета на оразмерителния дъжд.

Това е статистическа стойност и се различава според зоната, в която се намира сградата. Тя се базира на интензитета на най-обилното дъждовно събитие, което може да се случи веднъж на всеки 5 години с продължителност от 5 минути.

Хидроизолация. Опитът показва, че пробивите в хидроизолацията на покривната конструкция са най-честите причини за пораженията от дъждовна вода. За тази цел HL предлага решения за най-често срещаните типове хидроизолации. Ние препоръчваме такива водоприемници, които са снабдени с мембрана или фланец за връзка към хидроизолациите, с химически състав, напълно съвместим с този на хидроизолацията от съответния производител.

HL

Отводнителни нива. В зависимост от покривната конструкция е възможно в някои случаи да се зададат няколко нива на отводняване.

Кондензна вода. Водоприемниците, според тяхната конструкция, трябва да бъдат термоизолирани, за да се прекъсне термомоста със студените конструктивни слоеве на покрива, респ. се предотвратява кондензната вода (например всички HL-водоприемници са снабдени с вградена изолация в двойна стена).

Отопление. За избягване залеждането през зимата вътрешно във водоприемниците, основно ние препоръчваме прилагане на електро-отопляеми водоприемници. Често сравнително дълги хоризонтални участъци след водоприемника също могат да се заледят.

Аварийни преливници. За да предотвратите повреди в покривната конструкция от прекомерно натоварване, статично или динамично, според DIN1986-100 и ÖNORM B2501, задължително трябва да се провери за необходимостта от аварийно преливане.

HL

Защо е необходимо аварийно отводняване за плоски покриви?

Обикновено дъждовната вода от плоските покриви се отвежда през съответните покривни водоприемници (воронки, сифони и др). Оразмеряването на отводнителната система се осъществява въз основа на данните за интензивността на оразмерителен дъжд с продължителност, равна на 5 минути и период на еднократно претоварване – 5 години, l/(s. ha). Следователно всички валежи с по-висока интензивност няма да могат да бъдат проведени от отводнителната инсталация на покривите, поради което валежите с по-големи от оразмерителните водни количества ще се задържат и ще водят до повишаване на нивото на водата върху тях.

Това може да доведе най-вече до недопустими претоварвания на покривните конструкции на сградите и дори до тяхното разрушаване, особено ако са изпълнени с леки покривни конструктивни елементи.

Също задържаните дъждовни количества могат да доведат до проникване на вода над горните ръбове на хидроизолацията и просмукването и в топлоизолацията.

Ето защо за защита от подобни претоварвания и при отказ на основната отводнителна инсталация е необходимо да се предвижда система за аварийно отводняване на покривите, която работи независимо от базовата отводнителна система.

Аварийното отводняване може да се изпълни с барбакани или с аварийни водоприемници. Често барбаканите не предлагат едно сигурно хомогенно свързване към хидроизолацията на покрива. Също и ако отводняваните площи са доста големи, тогава барбакана се оказва твърде далече, за да сработи при аварийни ситуации. Затова HL са разработили аварийни водоприемници за връзка към всички познати на пазара хидроизолации.

За повече информация – HL.

Може да харесате още...