IndorTec® Flexbone 2E – новата форма на сигурността от Gutjahr

IndorTec® Flexbone 2E е плаващо положена система за обезвъздушаване и отделяне от основата на настилки при вътрешно приложение. С армирана мрежа.

Остатъчната влажност в основата се разпределя равномерно в каналната система и може да се изпари чрез перфорации в подложката през фугите на настилката.

IndorTec® Flexbone 2EIndorTec® Flexbone 2E

При необходимост от смяна на подовата настилка, например при смяна на наемателя, модернизиране или саниране имаме бързо и чисто решение, което често трябва да се осъществи по време на ползване.

С IndorTec® Flexbone-2E настилката е 100% отделена от основата, благодарение на което настилката може да се смени без повреждане на основата, лесно, чисто и бързо.

Плаващото полагане без залепване с основата спестява до 50% от времето за ремонт. Работите по подготовка на основата, грундиране и залепване на подложката към основата отпадат.

Без пукнатини, избивания или подувания на настилката при плочки или естествен камък благодарение на сигурното обезвъздушаване и отделяне от основата.

IndorTec® Flexbone-2E предотвратява застоялата влага благодарение на равномерно, хоризонтално и вертикално обезвъздушаване на долната конструкция посредством канална система и перфорации в подложката.

Системата е приложима върху чувствителни основи чрез армирани носачи на настилката. Идеална за сменящи се настилки, 100%-овото отделяне от основата дава възможност за смяна без повреждане на основата.

На практика – система в приложение от повече от 20 години.

Смяна на настилката с IndorTec® Flexbone-2E в рамките на 1 ден:

Първоначална основа

IndorTec® Flexbone 2E

Полагане на IndorTec® Flexbone-2E

IndorTec® Flexbone 2E

Полагане на плочките

IndorTec® Flexbone 2E

Готово!

IndorTec® Flexbone 2E

За контакт и повече информация – Ардекс.