Иновации от Кьостер – Кризин 76 Концентрат

Кризин 76 Кьостер се предлага вече като Кризин 76 Концентрат Кьосте

От началото на тази година фирма Кьостер представи няколко подобрени разработки и иновативни решения, свързани с нашите хоризонтални бариери срещу пълзяща влага.

Най-доброто решение на пазара за създаване на хоризонтални бариери, Кьостер Crisin 76 – вече е още по-добро! Промяната идва като резултат от допълнителни разработки, довели до създаването на готов за употреба продукт с много висока активна концентрация 75% – Кьостер Кризин 76 Концентрат. Десетилетия наред марката Кьостер Кризин 76 е била символ на единствено по рода си качествено решение за справяне с пълзящата влага в зидарията. Вследствие на това продуктът си е създал отлична репутация на пазара и е използван с изключителен успех.

Разлики при работа с Кьостер Кризин 76 Концентрат:
– патронниците съдържат 200 мл Кризин 76 Концентрат, а не 450 мл Кризин 76. В същото време броят патронници на л.м. се запазва като необходим разход, съобразен с дебелината на стената;
– патронниците следва да се разклатят добре преди инсталирането им в зидарията;
– материалът се разпространява малко по-бавно в стената, което от една страна удължава времето на престой на патронниците в нея, но от друга страна прецизира разхода.

Преимущества на новия вариант на продукта:
– значително намаляване разхода на линеен метър и съответното редуциране на патронника от 450 мл на 200 мл;
– неразтворимостта на материала във вода не позволява разреждането му даже и в случаите на високо съдържание на влага в конструкцията;
– не е необходимо предварително напояване на капилярните пръчки с вода;
– поради масленоемулсионната си природа Кризин 76 Концентрат Кьостер се разпространява много добре в капилярната система, прониквайки на изключителна дълбочина
– продукт с двоен ефект–хидрофобизация и стесняване на порите;
– дава възможност за измазване на субстрата веднага след инсталиране на хоризонталната бариера, което ускорява значително възстановителните работи;
– може да се използва при зидария с много високо съдържание на соли;
– не съдържа разтворители, направен е от възобновими суровини и не отделя почти никаква миризма.

Кризин Крем Кьостер

Новоразработеният Кризин Крем Кьостер представлява инжекционен крем на основата на смола срещу пълзяща влага. Той може да бъде използван, както от вътрешната, така и от външната страна на сградата. Може да се прилага при влажност 95% (+ 5 %), както и при всякакви степени на замърсяване на стената със соли. Той притежава няколко обещаващи преимущества в сравнение със стандартните кремове на пазара.

Преимущества на Кризин Крем Кьостер:
– Двоен ефект
Обикновените инжекционни кремове само хидрофобизират строителния материал. Кризин Крем Кьостер е на основата на смола, вследствие на което внася допълнително твърд материал в субстрата. Това стеснява порите в конструкцията.
– На основата на смола
За разлика от стандартните кремообразни продукти Кризин Крем Кьостер е на основата на смола, позната вече от доказалия се Кьостер Кризин 76. Това води до много по-висока устойчивост срещу влагата и солите в субстрата.
– Изключително лесно полагане
Отворите се пробиват на разстояние 10 см един от друг и с диаметър 14 мм, независимо от дебелината на стената.
– Инжектиране директно от патронника
Кремът се предлага в два вида патронници – 310 мл и 530 мл. Приложението им става със специален пистолет или с Пистолет Кьостер.
– Машинно полагане
Кремът може да се полага също така и машинно с подходяща помпа. Ето защо той се предлага и в баки от 10 л.
– Много бързо полагане
Веднага след инжектирането отворът може да бъде запушен и да се пристъпи към последващи довършителни действия.

Начин на приложение на Кризин Крем Кьостер

(1) Пробиват се отвори с диаметър 14 мм хоризонтално – за предпочитане в най-долната фуга на зидарията. Пробива се така, че отворът да свършва 3 см преди края на зидарията – не пробивайте през цялата дебелина на стената. Пробитите отвори се изплакват обилно с вода или с въздух под налягане.

(2) Разстоянието между отворите трябва да бъде 10 см – без значение каква е дебелината на стената.

(3).Кризин Крем Кьостер се инжектира от патронника с подходящ ръчен пистолет Кьостер.

(4).Отворите се запечатват незабавно с КВ Фикс 5 Кьостер.

Дебелина на стената Разходна норма Разход при 310 мл патронник Разход при 530 мл патронник
12 см 140 мл/м 2,2 м 3,8 м
24 см 330 мл/м 0,9 м 1,6 м
36 см 510 мл/м 0,6 м 1,0 м

Вижте също...