pixel

Иновация в строителна система YTONG – блокчета с отвори

Ytong блокчета с отвори

КСЕЛА България, производителят на YTONG обогати асортимента си с нов продукт – това са иновативните блокчета с отвори. Те са част от цяла строителна система, която играе важна роля при оптимизиране и ускоряване на строителния процес.

В строителната системата YTONG се включват:

Блокчета с отвори – за безкофражно отливане на стоманобетонни колони и вертикални пояси.

Коритообразни блокчета – за отливане на стоманобетонни пояси и щурцове.
YTONG ExtrA+  за външни стени – с повишена топлоизолационна способност
YTONG D700 за преградни стени – с повишена шумоизолация и носимоспособност
Неносещи щурцове – Служат за премостване на отвори над врати и прозорци.

Като основно предимство на системата, специалистите посочват – значителното намаляване на кофражните работи и на неточностите при изпълнение на бетонови работи.
Чрез тази строителната система YTONG успешно се решава въпросът с появата на критични термомостове по фасадата.

Приложението на системата е много ефективен, бърз и лесен вариант при изграждане на едно- и двуетажни къщи. Включването на всички елементи от системата в строежа е гаранция за максимално използване на качествата на продуктите и постигането на отличен резултат.

Вече започна изграждането на група къщи по системата YTONG с най-новите продукти на фирмата в кв. Банево, община Бургас.

Xella блокчета с отвори

________________________
YTONG в България
Производство на YTONG в България започва през 1994 г. Ксела България ЕООД, част от Xella International, е единственият производител на продукта у нас. YTONG се произвежда от екологично чисти суровини – пясък, варовик, гипс и вода. Производствената технология е ориентирана към снижаване на енергоемкостта и допринася за запазване на екологичния баланс на планетата. YTONG е подходящ за жилищни, административни, индустриални и селскостопански сгради.

Xella International GmbH е една от най-големите компании за строителни материали на немския и европейския пазар със седалище в Дуисбург, Германия. Xella International осигурява работа на над 6 700 сътрудници в 90 завода в 19 страни по света.
Xella International продължава да разширява своята дейност, като заводи за производство на YTONG вече са открити и в близост до Москва, Пекин, както и в Мексико.

 

Може да харесате още...