pixel

Изолирайте тавана на сутерена

suteren

Последващата изолация на сутеренните тавани е проста и икономична мярка за спестяване на отоплителна енергия. Необходимо е само да се изолира между отопляеми и неотопляеми помещения. В съществуващите сгради това обикновено засяга тавана на сутерена, който разделя неотопляемото и неизолирано мазе от горните етажи. Достъпът до мазето, т.е. стълбите, стените до изхода на мазето и вратата на мазето трябва да бъдат взети под внимание и също да бъдат изолирани. Добрата изолация може да бъде постигната чрез различни мерки, които могат да се комбинират помежду си според изискванията.

Изолация отдолу
Най-простият тип последваща топлоизолация на равни масивни тавани е да се залепи или закрепи изолационен материал от долната страна на тавана. Инсталационните канали за вода, отопление или електричество изискват специално внимание при допълнителното полагане на изолационни слоеве. Отоплителните тръби също могат да бъдат изолирани. Може да се наложи осветителните тела на тавана да бъдат поставени отново и техните връзки да бъдат удължени. Максимално възможната дебелина на изолацията може да бъде ограничена от прозорците на мазето, монтирани непосредствено под тавана, или от недостатъчната височина на помещението. За да се сведат до минимум топлинните мостове от вътрешната или външната страна на стените, те трябва да бъдат снабдени с т.нар. изолация на фланг, т.е. те също трябва да бъдат изолирани в горната зона.

Сводестите тавани могат впоследствие да бъдат изолирани с помощта на подконструкция или носеща конструкция. Най-логично е да се използва подконструкция, която минава през гредите на тавана, тъй като окачването често изисква по-близко разстояние. В противен случай трябва отново да се прикрепят летви, чието разстояние е съобразено с използваната облицовка (гипсокартон и др.).

Също така има възможност първо да се монтира подконструкция с облицовка и след това кухината да се издуха с изолация. Предлагат се и особено тесни изолационни панели, които се адаптират към извивката на тавана.

Друг вариант е впръскването на изолационни материали. За това са подходящи полиуретанова пяна (PUR) или пръскащ се гранулат с форма на люспи, направен от каменна вата. Технологията за пръскане позволява изравняването на неравностите по тавана без фуги, а фланговете и тръбите също са изолирани.

Изолация от горната страна
Топлоизолацията в подовата конструкция над тавана обикновено има смисъл само ако жилищното пространство трябва да се обнови. Често, след премахване на старата подова конструкция, височината трябва да се компенсира отново. За тази цел могат да се използват шумоизолирани и устойчиви на налягане изолационни плочи като основа за плаваща замазка. В случай на неравна основа или голяма височина, която трябва да се запълни, помага насипна термоизолация. Ако изолацията обаче повдигне твърде много подовата конструкция, трябва да се съблюдава наличието на достатъчна височина на помещението и да се имат предвид  последващи дейности като скъсяване на врати или повдигане на радиатори, стъпала и прагове.

Ако височината на конструкцията е ниска или таванът има ниска носеща способност, за изолация могат да се използват устойчиви на налягане панели от фенолна смола или PUR. Върху неравни основи под сухите елементи на замазката може да се нанесе топлоизолационна изравняваща смес или да се напръска PUR пяна.

За да се постигне коефициент на топлопреминаване от 0,30 W/(m²K), е необходима около 11 cm изолация на WLG 035 в зависимост от конструкцията. Ако необходимата дебелина на изолацията не може да бъде постигната над тавана, може да бъде полезна комбинация от горна и долна изолация.

Изолация на кухини
Ако над масивния таван на мазето има подова конструкция, създадената кухина може да бъде запълнена с изолация. Това може да стане чрез вдухване на изолацията отгоре или отдолу.

Може да харесате още...

Izolacii.eu