Строителна пяна от Soudal със сертификат от Германския съвет за устойчиво строителство

Soudafoam PURe е нова строителна пяна на Soudal, която се появява на пазара със сертификат за особено устойчив продукт, издаден от Германския съвет за устойчиво строителство (DGNB).  Изработена от полиуретан с ниско съдържание на изоцианат (<0,1%), тя отговаря на критерия ENV1.2 на DGNB за нива на качеството от 1 до 4. Маркировката на GEV (Gemeinschaft Emissonskontrollierte Verlegewerkstoffe, прев. Общност за контрол на емисиите на строителните материали) EMICODE EC1 PLUS R, поставена на опаковката на продукта, показва, че Soudafoam PURe има ниски емисии на вредни вещества. Пяната не съдържа пластификатори, хлорирани парафини, TCEP и TCPP. В сравнение с други полиуретанови пени, тази не съдържа и халогенирани пенообразуващи и противопожарни агенти.

Пълнителят на полиуретановата пяна принадлежи към клас В1 на строителните материали и затова е класифициран като трудно запалим. Що се отнася до топлоизолационните свойства, монтажната пяна има коефициент на топлопроводност от 0,037 W/mK. Продуктът е подходящ за всички статични и променящи се фуги и се препоръчва:
– за монтаж и изолация на рамки за врати и прозорци;
– за запълване на кухини и фуги в топлоизолационни композитни системи, както и при отвори в зидове и канали за тръби;
– в машиностроенето, металостроенето, както и при електроинсталации;

Преди употребата на Soudafoam PURe съответните повърхности трябва да бъдат чисти, обезпрашени и обезмаслени. Могат за се свързват и мокри повърхности, дори се препоръчва сухите такива да бъдат леко навлажнени преди залепване. По този начин пяната осигурява още по-добра адхезия. Еднокомпонентната полиуретанова пяна може да се използва веднага и се нанася с пистолет или приложения адапционен накрайник.

За контакт и повече информация – Soudal.

Вижте също...