Комплексна доставка от Ruukki за логистичен център на Lidl в Örebro, Швеция

Ruukki проектира, произвежда и монтира покривна система с високопрофилна носеща ламарина и сандвич панели и стоманена конструкция за логистичния център на веригата Lidl в Örebro, Швеция. Доставката на Ruukki включва комплексна доставка на носещ покрив с високопрофилна ламарина, фасади и прозорци. Ruukki достави и стени и тавани за хладилните камери.

„Ние си сътрудничим с Ruukki още от самото начало и направихме предложение на Lidl за това как тяхната значителна инвестиция трябва да бъде реализирана в полза. Сътрудничеството ни изигра много важна роля за получаването на проекта, а също така гарантира, че сградата ще бъде построена по предвидения начин“, казва Томи Алстром, изпълнителен директор на Bryggproduktion Ab и отговарящ за строителството.

„Солидният опит на Ruukki в логистични центрове с подобна големина доведе до добавена стойност и донесе полза за сътрудничеството ни с Tommy Allström Bryggproduction Ab. Рискът на клиента също намалява, когато има познат и надежден партньор, отговарящ за доставката на всички конструкции“, посочва Самуо Хаопоя от Ruukki, който отговаря за строителството на индустриални халета в Швеция и Норвегия.

Площа на едноетажния логистичен център е 44 000 квадратни метра, площ равняваща се на около шест футболни игрища. Той ще обслужва между 70 и 100 магазини в Швеция и ще бъде третият по големина логистичен център на Lidl в Швеция.

Монтирането на стоманената конструкция, изработена от Ruukki, започна през август 2018 г. и ще бъде завършена до края на годината. Що се отнася до хладилните камери, завършването на доставката ще стане през май 2019 г. Самият дистрибуционен център ще бъде завършен до края на 2019 г.

Металната конструкция е разделена на компоненти изработени в различни заводи на Ruukki. Заварените греди се изработват в завода на Ruukki в Ylivieska и стоманените ферми в Peräseinäjoki. Колоните и обикновените греди се произвеждат в завода на Ruukki в Oborniki в Полша. Сандвич панелите, и другите компоненти са изработени също в полския завод на Ruukki.

За контакти и допълнителна информация – www.rki-bg.com.

Вижте също...