Конкурс „Модерно строене с Röfix – преди и сега“

Катедра „Технология на архитектурата“ съвместно с фирма РЬОФИКС ЕООД организират конкурс за идеен архитектурен проект за новоизграждаща се сграда или реконструкция и реставрация на съществуваща сграда.

Право на участие имат всички студенти от специалност Архитектура, V-ти курс, УАСГ.

Награден фонд:

Първо място – 700лв; Второ място – 500лв; Трето място – 300лв.

Конкурсът стартира на 12.11.2018 г.

Срок за предаване на проектите 11.01.2019 г.

Журиране, класиране и награждаване – 11.01.2019 г.

Изложба – от 11.01.2019 г. до 25.01.2019 г.

За информация: ас. арх. Галина Иванова, УАСГ, кабинет 712

Приемно време: вторник от 14,00 до 16,00 часа.

Вижте също...