Кьостер Инжекционен Гел G4 е най-новата разработка на компанията

koster gel g4

В продължение на много години Кьостер предлагаше изключителни хидроизолационни решения за трудни проблеми с помощта на Кьостер PUR Гел. Инжекционните гелове позволяват хидроизолация на позитивната страна откъм вътрешната страна на сградата след като строителството е приключило. Този тип изолация е познат като завесно инжектиране. В допълнение инжекционните гелове могат да запълват кухини и капиляри във водопропускливи стени като по този начин позволяват хидроизолацията да се прави директно в самата строителна конструкция, познато също като площно инжектиране или инжектиране в зидария.

Какво представлява гелът?

Гелът се състои от дълга верига хидрофилни (водопоглъщащи) молекули, които създават течна водосъдържаща структура. Тъй като гелът е смес между течност и твърдо вещество, той осигурява няколко преимущества за хидроизолацията. Например, гелът може да бъде инжектиран като рядка течна субстанция, която може по-късно да реагира и да експандира до гъвкава хидроизолационна маса. В резултат на това времето за реакция може да бъде програмирано като кратко или продължително в зависимост от продукта.

Геловете не са нито течности, нито твърди вещества, а притежават собствена категория:

gas technost gel tvurdo veshtestvo

За какво се използват геловете?

Геловете притежават редица преимущества при повърхности, където строителната конструкция се излага продължително време на вода. Така те се оказват подходящи за хидроизолация на строителни елементи в контакт с почвата от рода на сутерени, тунели, канали и шахти, както и на водни резервоари. Освен това понякога инжекционният гел е единственият начин да се спре водата, когато водоносещите фуги не могат да се изолират от страната на водата. Поради краткото си реакционно време, еластичност и достатъчна стабилност, както и якост на натиск срещу водно налягане, инжекционните гелове са способни (придружени от спомагателни мероприятия) да хидроизолират трайно водоносещи фуги, подложени на силно налягане. Това често е необходимо в случаите, когато лентите за фуги или водоспиращите материали са били увредени по време на бетоновите работи. Подобно на това, силни водни течове в тунелното строителство също могат да бъдат спрени с гел. Всъщност, понякога геловете предлагат единствения начин, при който тунелното строителство може да продължи въпреки водните течове.

kapka

Инжекционният гел G4 притежава сертификат за контакт с питейна вода

Геловете са особено ефективни при завесното инжектиране и инжектирането в зидария. Понякога строителните елементи не могат да бъдат хидроизолирани от вътрешната страна, а едновременно с това не могат да бъдат достигнати и от външната страна (тази на водата). В резултат на това се постига хидроизолация на позитивната страна чрез хидроизолация откъм вътрешната страна на самия строителен елемент. Това често се прилага при исторически сгради, водопропускливи строителни елементи, зидани тунели, както и при канали и шахти. Така една нова категория в сферите на приложение – „Хидроизолация на тунели” бе добавена в нашия уеб сайт с цел по-добра илюстрация на разнообразните възможности за приложение.

Защо нов гел?

При много от приложенията става все по-важно за инжекционните гелове да бъдат подходящи за контакт с питейни води, за да е сигурно, че опасни субстанции няма да замърсят питейните и подпочвените води. Същото се отнася и за Кьостер PUR Гел.

За да отговори на изискванията за контакт с питейни води, фирма Кьостер разширява инжекционната си продуктова гама като включва повече гелове. Така бе разработен Кьостер Инжекционен Гел G4, който се състои изцяло от материали, които отговарят на немските норми за приложения в контакт с питейни води. Той притежава съответно и такъв сертификат, издаден от Рурския хигиенен институт. Има изключително нисък вискозитет – 4 mPa.s. От субективна гледна точка материалът е с консистенцията на течна вода. Това му позволява да проникне дълбоко в капилярите по време на площното инжектиране и да се разпространи отлично в обкръжаващата почва по време на завесното инжектиране. Освен това времето за реакция може да бъде програмирано индивидуално. Това е особено ценно, когато се планира системно и краткосрочно приложение. В допълнение уникалната форма на гела по време на неговото втвърдяване позволява извършването на стандартно мултиетапно инжектиране (каквото обикновено се изисква при търговете).

Какви са преимуществата на новия Гел?

Кьостер Инжекционния Гел G4 има толкова нисък вискозитет, че в зависимост от калкулирания разход, той може да бъде инжектиран с Кьостер Суперпакерите. Гелът се прилага чрез специална помпа, Помпа за акрилатен гел Кьостер. Сравнена с Кьостер PUR-Гел Помпата новата Помпа за акрилатен гел дава възможност за много по-висока производителност при употребата ù в тунели или по-големи проекти и притежава фиксирано смесително съотношение. За съжаление, поради различията между Помпа за акрилатен гел Кьостер и Кьостер PUR-Гел Помпата не е възможно за двата продукта да се използва една и съща помпа.

Технически характеристики:
– разтворим във вода;
– смесителен вискозитет от 4mPa.s/+20°С;
– температура на полагане >+5°С;
– начало на реакцията след 4 мин./+20°С;
– създаване на мрежовидна структура след 6 мин./+20°С;
– край на втвърдяването след 15 мин./+20°С.

С този нов гел възможността за по-нататъшни разработки в тази сфера вече е широко отворена (например бърз гел за силни водни течове). Кьостер Инжекционният Гел G4 не съдържа разтворители, лесно се полага и отстранява. Неизползваният материал може да бъде третиран като всяка стандартна боя на акрилатна основа.

pompa za koster gel g4

Помпа за акрилатен гел

Кьостер Инжекционният Гел G4 се инжектира с помощта на 2-компонентна инжекционна помпа с интегрирана водна струя, от рода на Помпа за акрилатен гел Кьостер. Преди полагането концентратът трябва да бъде разреден с чиста питейна вода до приблизителното му удвояване (вж. указанията за смесване).

Завесно инжектиране

В строителния елемент, който трябва да се хидроизолира се пробиват отвори по начина, показан по-долу. Типичното разстояние е 40 см, като отворите се разполагат в квадратна форма с един централен отвор в средата. Препоръчваме използването на 10 мм пакери от рода на Суперпакерите Кьостер. В случаите на перфорирани тухли се използват Инжекционни ланцети Кьостер. Поради по-голямата си дължина Инжекционните ланцети Кьостер освобождават материала от външната страна на стената, така че отворите в строителния елемент не се запълват.

injektirane na koster gel g4

Инжектирането обикновено се прави в 3 стъпки, като по този начин количест-вото материал се разпространява съгласно параметрите на апликацията. За по-подробни инструкции във връзка с полагането, моля, свържете се с екипа за техническо съдействие Кьостер.

Инжектиране в зидария

Строителният елемент, който ще бъде хидроизолиран се пробива до 2/3 от дебелината му (при по-дебелите стени непробити остават поне последните 30 см от стената). Това се прави във формата на квадрат през стандартно разстояние от 40 см с централен отвор в средата. В отворите се поставят 10 мм пакери, подходящи за инжектиране под високо налягане, напр. Суперпакери Кьостер.

zidaria

Зидарията се изолира от вътрешната страна с помощта на КВ-Фикс 5. Инжектирането обикновено се прави на 3 стъпки до пълното напояване на стената. Дефектите в изолацията се поправят веднага чрез КВ-Фикс 1.

За контакт и повече информация – Кьостер България.

Вижте също...