Кьостер ТПО самозалепваща мембрана (SK) – бързо, лесно и дълготрайно решение върху всички видове EPS изолации

koster tpo sk

Кьостер ТПО SK: Преимуществото на бързината, когато сме на покрива

Самозалепващата Кьостер ТПО SK мембрана предлага определено преимущество за бързина по време на полагането. За държави с висока стойност на труда това може да бъде решаващ фактор при определяне изпълнителя на дадена работа.

В допълнение към останалите изключителни характерни качества на Кьостер ТПО Мембраните, Кьостер ТПО SK Мембраната притежава специална полиестерна подложка със самозалепващ слой, която дава възможност за сигурно, времеспестяващо и икономически ефективно полагане върху разнообразни субстрати. В частност, Кьостер ТПО Мембраните могат да се полагат и върху EPS изолация.

С помощта на Кьостер ТПО SK Грунда, Кьостер ТПО SK Мембраната може да се полага както върху бетон, така и върху съществуващи битумни мембрани. Самозалепващият слой гарантира незабавна и дълготрайна адхезия, като в същото време осигурява и максимална защита от ветровите усилия. Застъпванията се заваряват с пистолет за горещ въздух, правейки инсталацията сигурна и лесна.

Кьостер ТПО SK (FR)

Самозалепваща ТПО мембрана КЬОСТЕР със специална ламинация от долната страна. Поради подобрените ú пожароустойчиви свойства, тя може да бъде полагана директно върху EPS изолационните бордове.

koster tpo sk

Бързо. Сигурно. Лесно

Тези три думи описват предимствата на Кьостер ТПО SK (FR) Покривните мембрани. Комбинирането на Кьостер ТПО Покривните мембрани със специален полиестерен флийс и самозалепваща технология осигурява бърз, сигурен и икономически ефективен монтаж.

Кьостер ТПО SK (FR) е еднослойна покривна система. Самозалепващият слой гарантира незабавна и дълготрайна адхезия и дава възможност за максимална защита срещу ветровите натоварвания. Застъпванията се заваряват с пистолет за горещ въздух, осигурявайки безопасна и лесна инсталация. Няма друг материал, който да е по-подходящ за изолация на покриви от термопластичните полиолефини (ТПО).

Кьостер ТПО SK (FR) Покривните мембрани са устойчиви на градушка, на ултравиолетови лъчи и притежават голяма гъвкавост при ниски температури – до – 50°С. Освен това вградената стъклофибърна вложка придава на мембраната висока стабилност. Покривните мембрани не съдържат пластификатори и са съвместими с всички видове изолация.

koster tpo sk

Кьостер ТПО SK (FR) Покривните мембрани са класифицирани като Broof (t1) и отговарят на изискванията за „твърди покриви” в съответствие с DIN 4102-7. Освен това те са подходящи за инсталация директно върху EPS изолационни материали.

Важни предимства:
– бърз и лесен монтаж;
– отлична адхезия към разнообразни субстрати;
–  икономическа ефективност: дълъг живот;
– максимална защита срещу ветровите усилия;
– еднослойна изолация;
– съвместима с битумите;
– висока термична и механична устойчивост;
– UV-устойчивост;
– устойчивост на проникване на корени и ризоми;
– не съдържа пластификатори;
– не замърсява подпочвените води;
– остава гъвкава и еластична при ниски температури.

Подготовка на основата

Субстратът трябва да бъде здрав, чист, сух и да не съдържа масла и мазнини. Покривните слоеве да се разположат сигурно и да се защитят от ветрови усилия съгл. EN 1991-1-4. Преди започване на ремонтните дейности всички съществуващи покривни слоеве трябва да бъдат подготвени за работа и да отговарят на минималните изисквания за стабилност. Повърхността трябва да бъде равна, без дефекти от рода на блистери, мехури, кухини. Ако съществуват дефекти, те се коригират предварително. Грундирайте субстрата с КЬОСТЕР SK Грунд.

Подходящи субстрати

koster tpo sk

*Адхезионната съвместимост да бъде одобрена от производителя.

Неприемливите субстрати включват непокрита PUR/PIR изолация, скеле, чакъл, съществуващи полимерни мембрани.

За други видове повърхности, моля, консултирайте се с Koster Bauchemie AG.

Начин на полагане

koster tpo sk

Кьостер ТПО SK (FR) мембраната се развива и се позиционира на покрива. Мембранните ролки се застъпват минимум 5 см, като за целта се използва краят на мембраната, където няма флийс ламинация. При полагане върху EPS изолация застъпването се увеличава на 8 см.

След това подложният хартиен слой се издърпва встрани изпод мембраната. Важно е да се внимава мембраната да не се измести, докато се маха подложната хартия.

Връзки при приключване на мембраната

В краищата си мембраните се застъпват минимум на 5 см (при EPS изолациите застъпването се увеличава на 8 см) и се заваряват с пистолет за горещ въздух.

След това краят на мембраната се покрива с ТПО лента, широка 250 мм, която се заварява за нея.

koster tpo sk

Пристягане на линейните краища

Пристягането на линейните краища на всички връзки и прекъсвания трябва да се прави като се следват инструкциите за направа на плоски покриви, както и разпоредбите по DIN 18531.

Кьостер ТПО SK (FR) като свързваща мембрана

Кьостер ТПО SK (FR) може да се използва като свързваща мембрана върху вертикални строителни елементи. Съблюдавайте изискванията за подходящите субстрати, посочени в таблицата. Мембраната се фиксира механично в горния край на връзката и се подсигурява срещу проникването на вода. Кьостер ТПО SK (FR) може също така да бъде изцяло залепена за връзките при височини над 50 см.

За контакт и повече информация – КЬОСТЕР.

Вижте също...