Кьостер UC-Система – подово покритие за хранително-вкусовата промишленост

Кьостер UC (Urethane Cement/Уретан Цимент) представлява хибридно покритие, което комбинира едновременно свойствата на покритие и на минерална саморазливна замазка.

KÖSTER

То е разработено, за да удовлетвори специалните изисквания за предпазване на бетоновите повърхности в хранително-вкусовата промишленост и притежава следните преимущества:
Безопасно е за хранителните продукти: може да се използва при повърхности с високи изисквания към хигиената;
Притежава много висока устойчивост на химикали и механичен стрес (тествано е срещу минерални и органични киселини);
Лесно се използва при влажни условия и притежава много добра водоустойчивост;
Силноустойчиво е на температурен шок (издържа на почистване с гореща пара);
Бързо изравнява неравни повърхности,  без да е необходимо грундиране;
Лесно и икономично полагане при средни до големи дебелини на слоя.

Широка сфера на приложение

Със своите уникални свойства Кьостер UC Покритията са подходящи за използване в много видове индустрии – от хранително-вкусовата до фармацевтичната, както и при производствени и търговски площи с високи изисквания срещу химически, термични и физически натоварвания.

СТ 251 Кьостер UC 100: Саморазливна уретан-циментова подова система за дебелини на слоя между 3 и 10 мм;
СТ 252 Кьостер UC 200: Уретан-циментова подова система, която се полага с мистрия;
СТ 253 Кьостер UC 300: Топ-покритие и грунд за Кьостер UC 100 и UC 200. Не съдържа разтворители.

Изключителни свойства на материала

Хибридните системи комбинират няколко типа материали в едно, като по този начин създават и комбинирани свойства на крайния продукт. Кьостер UC Системата комбинира три свързващи вещества, които осигуряват  на продуктите в нея следните характеристики:
Цимент (осигурява много добра твърдост на повърхността);
Полиол (осигурява много добра остатъчна еластичност);
Изоцианат (образува уретанови единици в свързващата матрица, което придава на материала много добра дълготрайност).

Преимущества над класическите системи реактивни смоли и конкуренцията

Бързина: Бетонът се подготвя механично преди полагане на покритията, напр. чрез дробоструене/сачмобластиране. В зависимост от качеството на бетона и типа подготовка на субстрата, повърхността може да бъде много груба. Когато се използват класически реактивни смоли, тези груби повърхности трябва да бъдат предварително изравнени чрез покритие – тип хастар. Това може да коства много време и пари. Кьостер UC покритията от друга страна могат да се полагат направо върху механично подготвения бетон, създавайки подова система със средни до големи дебелини само в една стъпка. И само след няколко часа може да се полага декоративно топ-покритие – Кьостер UC 300.

Устойчивост на хлъзгане: Индустриалните повърхности обикновено са предмет на завишени изисквания за устойчивост на хлъзгане. Кьостер UC Системите позволяват незабавно структуриране с посипков материал, даже и при по-големи дебелини (>3 mm  до 1 cm). По този начин се постигат високи класове на устойчивост на хлъзгане – R 10 до R 13 без да е необходимо полагането на хастар.

Няма свиване: Кьостер UC покритията не се свиват. В противоположност на полиуретановите бетони на пазара, типичният проблем, свързан с повишеното свиване е разрешен по време на самото разработване на Кьостер UC Системата.

Не съдържа разтворители: Като производител, чувствителен към околната среда, фирма Кьостер се стреми да създава продукти без съдържание на разтворители. Кьостер UC Системите не отделят никакви миризми по време на полагането им. В процес на планиране са тестови сертификати за интериорна употреба (AgBB), както и сертификат за безопасна употреба в хранителния сектор.

Примери за приложение

Инсталацията се извършва с помощта на стандартни инструменти, използвани при полагането на замазки. На първо място, бетоновата повърхност се подготвя механично чрез дробоструене/сачмобластиране, след което Кьостер UC  може да бъде полагано направо върху повърхността (Фиг.1), като се разпределя с назъбено скуиджи (Фиг. 2).

KÖSTER

Фиг. 1 и Фиг. 2

За да се постигне хомогенна повърхност, от изключително значение е количеството на необходимия за грапавостта на дадена повърхност материал да бъде незабавно разпределен с помощта на скуиджи със съответната височина на зъба. Веднага след разпределянето на Кьостер UC 100 разнесете материала напречно с иглен валяк (Фиг. 3).

Ключово правило е цялата повърхност, която ще се покрива, да бъде покрита, разнесена и посипана в рамките на 20 минути (Фиг. 4).

KÖSTER

Фиг. 3 и Фиг. 4

В сравнение с продуктите на конкурентни производители, Кьостер UC покритията имат много благоприятна трайност на работния разтвор, което прави полагането им изключително лесно. И все пак, правилното планиране и обучение на персонала е от съществено значение за успешната инсталация.

Повърхността е устойчива на пешеходен трафик 18 часа след втвърдяването (на другия ден) и може да бъде допълнително запечатана с Кьостер UC 300. Ако желаете, можете да добавите Кьостер UC Пигментна паста към топ-покритието, за да получите цветови ефект и да осигурите възможност за пешеходен трафик след няколко часа.

KÖSTER

Обикновено не е необходима система за намаляване на влажността, когато полагате Кьостер UC. Ако обаче съществува постоянно наличие на влага под подовата плоча или бетонът е все още влажен, можете да използвате продуктите от Кьостер VAP – гамата (парови бариери).

За контакт и повече информация – Кьостер.

Вижте също...