pixel

Ксела България проведе семинар с водещи специалисти в бранша

На 15.04.2016 г. в конферентна зала „Витоша“, София Ксела България проведе семинар на тема: „Енергийна ефективност, организация на строителството и устойчиво развитие“. Лектори бяха водещи специалисти в бранша, с доказан практически опит.

Първата лекция изнесе д-р инж. арх. Петър Николовски, който разгледа енергийните характеристики на сградната обвивка на нискоетажни жилищни сгради, както и измененията на Наредба № 7 от ноември 2015 г. В лекцията бяха разгледани и технически решения с Ytong и Multipor. Важни акценти в неговото представяне бяха:
– Нормативна рамка. Изисквания на на Наредба № 7 за енергийна ефективност на сградите;
– Основни параметри определящи топлинните характеристики на сградната обвивка;
– Топлинни загуби от топлопреминаване на вентилация;
– Топлинни печалби от слънчево греене;
– Елементи на сградната обвивка – основни енергийни характеристики;
– Характерни топлинни мостове. Примери и сравнения;
– Решения на системи с Ytong и Multipor. Примери и сравнения;
В заключение бяха представени няколко примера от реални проекти.

Следващата лекция беше представена от инж. Бойко Пенев на тема: „Разходи на ресурси при изпълнение на строителни работи с продукти на Xella“. Бяха разгледани следните основни моменти:
– Нормиране на труда – принципи и практически примери;
– Асортимент на прродуктите;
– Обхват на работата и ресурсно осигуряване;
– Разходни норми;
– Подготовка на тръжна документация.

В допълнение бяха разгледани видовете клетъчен бетон Ytong, размери и приложение, както и бяха показани няколко сравнителни примери за външни и вътрешни стени.

На финала доц. д-р  инж. Румяна Захариева изнесе лекция на тема: „Системи за оценка на сградите в контекста на устойчивото развитие. Критерии за избор на строителни материали.“

Може да харесате още...