Лесна и сигурна хидроизолация на основи и покрив с Тераластик

Тераластик битум е UV устойчив продукт на  Теразид  ЕООД, който осигурява еластично водонепроницаемо безшевно хидроизолационно покритие за всички елементи от сградата:
– външни елементи (балкони, тераси, басейни и др.);
– плоски и наклонени стоманобетонни и ламаринени покриви, подложени на директно слънчево греене;
– фундаменти, основи и стени под нивото на терена на битови и промишлени сгради, като защита от капилярна влага и високо ниво на подпочвени води;
– декоративни басейни, цветарници и др.

Тераластик битум намира широко приложение при ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации и покриви от битумни керемиди. Подходящ е и при хидроизолиране на външни фасадни фуги и топлоизолации от всякакъв вид, както и за ремонт на проблемни участъци като сифони, воронки, стари олуци и други.

Тераластик битум  е с отлична адхезия към различни строителни основи: бетон, цименто-пясъчни замазки, етернитови плоскости, ламарина и други. Преди полагане на хидроизолацията основата трябва да бъде добре грундирана с Грунд битум.

Хидроизолация на основи, балкони и басейни
Основите трябва да са сухи и обезпрашени, нестабилните участъци трябва да се отстранят предварително. Хидроизолация на бетонови стени се изпълнява след седмия ден от изливането на бетона.

Преди нанасянето на Тераластик битум основата се грундира.

След изсъхването на грунда (около 30 минути) може да се премине към нанасянето на първата ръка битумна хидроизолация. В първия слой хидроизолация се влага армираща мрежа 60 гр/m². За лесното захващане на мрежата е добре на няколко места да се нанесе материал с шпакла.

Тераластик битум се нанася с помощта на четка с дълъг косъм, като това става на два-три слоя, с дебелина около 1,5 мм за всеки слой. Изчаква се пълното изсъхване на всеки слой, преди да се нанесе следващият (около 4-5 часа ).

Вторият и третият слой трябва напълно да покрият армиращата мрежа.

Същите операции и последователност се спазват и при хидроизолация на нови плоски и наклонени стоманобетонни покриви (след 14-я ден).

При изолиране на фундаменти и стени под кота терен, които предстои да бъдат засипани, е препоръчително хидроизолационият пласт да се защити чрез залепване на листове от EPS с минимална дебелина 2 см. Залепването може да стане с циментово лепило за EPS (Термозид) или чрез притискане на листовете към хидроизолацията след нанасяне на последния слой.

Ремонт на стари рулонни покривни хидроизолации и покриви от битумни керемиди

Участъкът, който ще се ремонтира, трябва да е сух и обезпрашен.

Преди нанасянето на Тераластик битум основата се грундира с Грунд битум.

След изсъхването на грунда може да се премине към нанасянето на първата ръка битумна хидроизолация. Работи се с четка с дълъг косъм.

Когато имаме проблем, свързан с разлепване на листовете рулонна хидроизолация, след полагане на първия слой хидроизолация чрез притискане се влага полиестерен воал.

След пълното изсъхване на първия слой следва повторно нанасяне на хидроизолацията. Дебелината на всеки слой трябва да е около 1,5 мм.

За хидроизолация около олуци, отдушници, воронки и др. нестандартни форми може да не се влага полиестерен воал, а след грундиране се нанасят 2-3 ръце хидроизолация.

Ремонт и поддръжка на покриви с битумна хидроизолация и посипка.

Подготовката на основата започва с грундиране с Грунд битум , като предварително са отстранени нестабилните камъчета. Хидроизолацията може да се извърши както върху целия покрив, така и само на места, където посипката от минерални камъчета е отмита.

С четка с дълъг косъм се нанася първа ръка Тераластик битум , след което с притискане се влага полиестерен воал. При работа върху големи площи отделните платна полиестерен воал се застъпват 5-10 см. Следва изпълнение на втора и трета ръка, ако е необходимо. Дебелината на общия слой трябва да е минимум 3 мм.

Върху все още течния последен слой се поръсват минерални камъчета.

При високи температури е добре да се работи на неголеми участъци.

Почистеният от боклуци и ръжда ламаринен покрив се грундира с Грунд битум .

Следва нанасяне на първия слой битумна хидроизолация, след който се влага полиестерен воал.

Нанасят се още две ръце Тераластик битум.

Разходна норма при минимална дебелина на слоя 3 мм:
– ремонт – 4 кг/m²
– нови покривни хидроизолации – 5 кг/m²
– за ламаринени покриви – 3 кг/m²
Разходна норма грунд: 0,200-0,300 л/m²

Опаковки:
ТЕРАЛАСТИК БИТУМ – 5 и 20 кг
ГРУНД БИТУМ – 5 кг

За тънкостите при хидроизолация на баня и мокри помещения може да прочетете на интернет страницата на Теразид ЕООД.

Изтеглете подробна брошура за хидроизолация на покриви и основи.

Вижте също...