Ондумастик – универсалният продукт в строителството

Ондумастик е нов продукт в листата на Ондулин. Ондумастик е строителен продукт с течно вискозна консистенция, представляващ устойчива финно-диспресна хомогенна система от битум, модифициран със стирол-бутадиен-стиролов каучук, летлив разтворител и инертен пълнител.

За да защитим акцента от заглавието за универсалността на продукта ще  направим преглед на основните съставляващи компоненти:

1. Битум
В сравнение с оксидирания  битум полимермодифицираният битум, използван в Ондумастик има  подобрени технологични показатели, а именно:
– по-голяма стойност на  диапазона на пластичност;
– по-висока точка на омекване при запазване на пенетрацията;
– повишена еластичност;
– устойчивост на деформации;
– устойчивост на стареене;
– по-голяма устойчивост на разтворители.
– SBS модифицираният битум показва отлично поведение на слепване

2. Инертен пълнител:
В продукта Ондумастик се съдържа около 15-20% инертен пълнител (креда). Посредством него се получава оптималната консистенция, а също така той изпълнява роля на скелет на вече приложения продукт, като по този начин значително се завишават якостните му характеристики.

Именно съвместната работа на описаните по-горе компоненти и уникалната производствена технология са причина за техникоексплоатационните качества на продукта Ондумастик, именно:
– устойчивост на атмосферни въздействия;
– водоустойчивост и водонепроницаемост;
– температуро устойчивост;
– дълготрайна еластичност;
– възможност за нанасяне върху различни основи – бетон, газобетон, мазилки, битумни и други повърхности;

Приложение на Ондумастик:
1) Профилиране основата около воронки, при холкери и други характерни участъци  преди полагане на хидроизолация, особено при ремонт на стари покриви. Замазката за наклон при отводнителите е с най-малка дебелина и по причина в тези зони тя се компрометира (особено в случаите на демонтаж на стара изолация). Затова тези компрометирани зони препоръчваме  да се приложи Ондумастик в комбинация с минерален пълнител. Предвид факта, че Ондумастик е битумен продукт постигаме една изключително добра адхезия към съществуващата основа (респ. надеждност), а също добра основа за последващо полагане на битумна хидроизолационна мембрана Битулин.
2) Запълване на фуги в бетонови и други повърхности – в зависимост от размерите на фугата към Ондумастик е възможно да се приложи и инертен материал с подходяща зърнометрия.

3) Като лепило за битумни продукти – това приложение  е изключително полезно при газо-пламъчен монтаж на битумни мембрани в трудно достъпни зони. В тези зони се прилага Ондумастик между мембраната и основата. Продуктът с успех се прилага и при реализиране на детайли на покриви с битумни керемиди – отдушници, надулучна пола, калканно завършване, страничен ръб и др. /снимка/.

1) Като хидроизолация за плоски покриви или други повърхности – В този случай технологията е следната: върху предварително грундирана повърхност се нанася  Ондумастик. След това се полага армировка и впоследствие се нанася още един слой Ондумастик. Общата дебелина на слоя е около 1.3 мм. Както описахме по-горе Ондумастик е устойчив на атмосферни влияния. Въпреки това препоръчваме да се използва и допълнителна защита, напр. сребърен феролит, посипка или тежка защита. Въпреки, че това е възможно приложение на Ондумастик ние го препоръчваме само за временни решения.

2) Приложения в пътното строителство – при съоръжения, за запълване на фуги  между асфалтовите пластове и тротоарният блок (в „регулата”; за обработка на надлъжна фуга при асфалтови (бетонови) настилки – при “кърпежи” и др.)

При необходимост Ондумастик може да се разрежда с органичен разтворител.

Времето на съхнене е около 4 часа.

Предлага се в разфасовки от 2.5 и 5 кг. Срокът на годност е  24 месеца при спазване на определени условия на съхранение.

За допълнителна информация www.onduline-bg.com.

Вижте също...