pixel

Министър Лиляна Павлова: 2016-та година не е толкова силна за строителството в сравнение с 2015-та

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, по време на Шестия дискусионен форум на тема „Строителството през 2017г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“:

„За съжаление, 2016-та година не е толкова силна за строителството в сравнение с 2015-та година. На Димитровден ще направим равносметка. 2015 г. завършихме всички проекти. Тя беше година с концентрация в строителните обекти.

2016 г., в началото на изпълнението на проекти темпото е по-бавно, съответно и обемът и обхватът на поръчките е по-малък. Не е нулева обаче годината. 2016 е годината на малките и средните строителни предприятия.

Имаме предоставени над 1,3 млрд. лева на общините. Общините вече имат възможност сами да избират партньорите си. Колелото се завъртя и там. Възможностите за строителния бранш са там.

Очаквам през 2017 г. да има подем. Продължаваме с енергийната ефективност в страната. Подадените проекти са на стойност 200 млн. лв.

През 2017 г. фокусът трябва да бъде върху професионалното образование. Заделили сме 224 млн. лв, които предоставяме на професионалните гимназии, където да бъдат изградени лаборатории, не само за строителството.

Подкрепяме и реформата в спешната помощ. Предстои инвестиция от над 160 млн. лв. за ремонт в почти цялата страна във всички 170 малки населени места, както и за доставка на линейки.

Ще финансираме и домовете за стари хора в размер на 100 млн. лв.

380 млн. лева ще бъдат инвестирани за регионалните пътища, като те ще бъдат концентрирани в Северна България.

Ще създадем три фонда за градско развитие – единият е в София, един в Северна България и един за Южна България. Целта е да подкрепим проекти, инициирани от бизнеса и частния сектор на базата на публично-частно партньорство.“

Може да харесате още...