pixel

МРРБ предоставя над 606 хил.лв. за реконструкция на ключови водопороводи в Хитрино

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предостави 606 700 лв. за реконструкция и подмяна на напорен и довеждащ водопровод от помпена станция в село Добри Войниково до напорен водоем „Тимарево“ в община Хитрино.

Средствата са от капиталовите разходи по бюджета на министерството за 2016 г.

Проектът включва изграждане на напорен водопровод с дължина 1,2 км и довеждащ  водопровод до напорения водоем с дължина 4 км и съответните съоръжения за нормалното фунцкиониране на водопровода.

Реализирането на проекта е от съществено значение за територията на община Хитрино. С него ще се осигури  непрекъснато водоподаване с достатъчни водни количества към водоемите за нуждите на населението в района.

 

Може да харесате още...