pixel

НАГ премахнала 24 опасни сгради в София за 1 г.

От ноември 2015 г. до 30 декември 2016 г. Дирекция „Общински строителен контрол“ към НАГ е премахнала принудително 24 опасни сгради в столицата.

Премахнати са и 421 незаконосъобразно поставени преместваеми рекламни елементи. Данните са от отчета на Дирекцията „Общински строителен контрол“, съобщават от Направлението „Архитектура и градоустройство“ (НАГ).

Демонтирани са 160 рекламни касети, 89 телефонни кабини, 98 реклами „сити лайт“, 73 билборда.

Най-честите констатирани нарушения са изтекли договорни отношения със Столичната община и отпадане на основанието за вземане на терена за временно ползване.

От Дирекция „Общински строителен контрол“ информират за погрешно тълкувание от страна на инвеститорите от рекламния бизнес, че след като плащат обезщетение за терена, който ползват, това им узаконява рекламните съоръжения.

От НАГ поясняват, че обезщетението се заплаща именно, защото се заема общински терен без правно основание, така че плащането на обезщетение и глобите, които се налагат за това, че е извършено незаконно поставяне на рекламни елементи, са две различни неща.

През периода са издадени 339 разрешения за строеж, за които са одобрени инвестиционни проекти. Само едно разрешение за строеж е отменено от органите на ДНСК.

За опазване нa недвижимо културно наследство НАГ е обследвала и прегледала събраната документация на 23 сгради – недвижими културни ценности. За 9 от сградите има издадени и заповеди от кмета на Столичната община, за извършване на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи.

Срещу собственици на сгради недвижими културни ценности са образувани административно-наказателни производства и са наложени глоби и имуществени санкции на стойност 524 000 лв., за това че със своите действия или бездействия са създали предпоставки за увреждане или вече са увредили недвижими културни ценности.

През изтеклата година са издадени 339 разрешения за строеж, за които са одобрени инвестиционни проекти. За периода е отменено само едно разрешение за строеж от ДНСК.

Заповедта за отмяната е отхвърлена от Административен съд София-град, като към настоящия момент тя се обжалва пред ВАС.

dir.bg

Може да харесате още...