pixel

Най-важните акустични въпроси за един мултиплекс

Siniat

Мултиплекс One Laserplex – Търговски център Aushopping, Сату Маре, Румъния

Звукът е много важен аспект от нашия живот: той ни притеснява и ни харесва. Два добри примера биха били звукът на линейката и музиката. От тях тези, които ни притесняват, са трудни за смекчаване. И ако не можем да се отървем от шума, които ни тормози вкъщи, представете си колко е трудно за един киносалон, където кинозалите са големи и една до друга.

Проектирането на мултиплексни кина е предизвикателство както за дизайнерите, така и за специалистите в областта.

Най-важните акустични въпроси, които трябва да бъдат решени, са: звукоизолация между отделните зали, изолация на общи части (фоайета, барове, офиси, ресторанти), изолация от външни източници на шум (инсталационно оборудване), корекция на звука в залите и съвместимост с други изисквания на проекта (пожарна безопасност, механична якост, функционални и архитектурни аспекти, изисквания, специфични за оператора на киносалона).

Какви бяха предизвикателствата на проекта Cinema One Laserplex в търговски комплекс Auchopping?

Архитект Андрей Мултеску: „Мултиплексът One Lazerplex беше проект, който изискваше да решим някои сериозни технически проблеми (високи стени за кина, еластична конструкция, стъпала). Акустичните стени на височина 8 и над 8 метра от Siniat бяха изключителни решения за затваряне на кината; с помощта на техническия екип на Siniat успяхме да намерим конкретни решения за преградните стени между отделните зали, за окачените акустични тавани, за обшивките към външните стени на сградата. Като оставим настрана техническия аспект и предоставените решения, ние имахме постоянен достъп до консултанти, дизайнери и технически супервайзори на място, които обучаваха и контролираха монтажните работи. Това, разбира се, беше необходимо за безупречно организираната работа. Архитектите в офиса, както и строителните инженери на обекта се чувстваха спокойни с проекта, но и имаха много приятно изживяване в това сътрудничество. Бяха ни представени иновативни подовите панели, което ни позволи да експериментираме с олекотени решения със забележителни резултати.

Siniat

Основни системи

Основните преградни стени между кината бяха направени с високо-ефективни акустични системи, като операторът на Cinema One Laserplex изискваше по-висок индекс на изолация от въздушен шум в с равнение с стандартните норми за такъв проект. Така беше предложена системата на Siniat –  NIDA System SLA 530, двойна щендерна неносеща преградна стена, свързана с антивибрационни конектори, изолирана с два реда 100 мм минерална вата, четворно покрита от всяка страна на стената с NIDA Flam 15. Тази система осигурява индекс Rw=79 dB, огнеустойчивост EI 180′ и механична устойчивост, съответстваща на високата монтажна височина. Стенните системи са оборудвани с плъзгащи се фуги, за да отговорят на изискването за цялост в ситуации на деформация на сградата (напр. сеизмични въздействия, натоварвания от сняг и др.).

Също така, изолацията на кината от външната страна на сградата е извършена със системата NIDA System Noisy, способна да подобри акустичните и противопожарни характеристики на фасадните сандвич панели.

Вертикалната изолация на кината е направена с окачени тавани, които едновременно осигуряват огнеустойчивост в двете посоки (горе → долно и долно → горе), превъзходна звукоизолация, R30 min огнеустойчивост на окачващата конструкция (съгласно изискването P118 -1) и е същевременно опора за окачения таван.

Окачването е специално, оборудвано е с антивибрационни конектори Phoni, които намаляват предаването на вибрации към основната конструкция на сградата. Поради големите повърхности и голямата височина окачените тавани са стабилизирани със специално проектирани за тази цел метални конструкции.

Едно от специалните решения, приложени към този проект, е структурният под за стъпалата. Върху металната конструкция на трибуните са монтирани пожароустойчиви плоскости от фиброцимент Duripanel, осигуряващи механична устойчивост на полезен товар и директна опора за креслата в кинозалата. За направата на стъпалата са използвани плоскости Duripanel A2 (A2-s1, d0) с дебелина 25 mm, а за челото на стъпалото – Duripanel A2 с дебелина 10 mm.

Siniat

Използването на гипсокартонени системи в подобни приложения има доказани предимства, като се започне от тяхната ефективност, до тяхната гъвкавост и адаптивност спрямо останалите конструктивни елементи и не на последно място – процес на изпълнение, който става все по-достъпен за специализираните монтажни фирми.

Пример за това е използването на тези приложения в различни области, като жилищни сгради, частни киносалони, зали за представления, конферентни зали, спортни и фитнес зали и др.

През цялото време специалистите по иновации работят за подобряване на тези системи, за създаване на високоефективни системи и продукти, които отговарят на настоящите и бъдещите изисквания. Сигурно е, че начинът на строителство ще се променя и че иновациите трябва да се справят с тези предизвикателства.

За повече информация – Синиат.

Може да харесате още...