Нов продукт от Кьостер – СТ 228 Флекс

В много случаи химическата защита на бетоновите резервоари изисква в допълнение към отличната химична устойчивост и способност за премостване на пукнатини.

Какъв вид пукнатини се очакват по време и след инсталацията на резервоара?

Отговорът на този въпрос лежи в особеностите на дизайна на резервоара и може да варира в зависимост от предназначението и различните параметри. Фактори от рода на размер на армировката могат да променят значително разширяването на пукнатината. Механичните въздействия са друг фактор, който трябва да се вземе предвид.

За разлика от излаганите на трафик повърхности, резервоарите и контейнерите са подложени единствено на статично натоварване, поради което пукнатините обикновено се появяват само в една посока. Това означава, че резервоарите трябва да бъдат инспектирани посредством статични методи за разлика от субстратите, където динамичното премостване на пукнатини е от изключително значение. От друга страна, резервоарите са постоянно атакувани от силно замърсени течности, често придружавани и от високи температури. По този начин изискванията към химическата устойчивост на резервоара са по-високи от тези към обикновените подови покрития.

Köster Bauchemie AG достигна едно напълно ново ниво с разработването на Кьостер СТ 228 Флекс, отколкото преди това с други еластични покрития от рода Кьостер PS Флекс. Кьостер СТ 228 Флекс представлява епоксидна смола за създаване на химически устойчиво покритие върху всякакъв вид минерални субстрати, метал и неръждаема стомана. Кьостер СТ 228 Флекс притежава изключително еластични свойства, които дават възможност за  поемане на механичните и химичните напрежения. При различните сфери на приложение следва да се съблюдават съответните специфични инструкции в допълнение на EN 1062 Указанията за предпазване на бетона (WHG, EN 1504q JGS) и Инструкциите за Тестване на подови системи за Антикорозионна защита в хидроинженерството. Спазването на тези инструкции може да бъде особено решаващо, когато става въпрос  за предпазване на метала след излагане на солена вода (напр. морска вода със съдържание на сол 3.5%). Антикорозионното покритие без съдържание на разтворители Кьостер Антикорозионна защита вече е оцветено с червен пигмент, за да може да изпълнява ролята на перфектен грунд за Кьостер СТ 228 Флекс. Повърхността на метала трябва да бъде подготвена в съответствие с DIN EN ISO 12944-4 (минимум Sa 2½ , средна грапавост RY5 50 µm)  за постигане на максимална адхезия. Само след такава подготовка Кьостер Антикорозионната защита може да бъде полагана върху повърхността с разход 130 г/м² за постигане на слой с дебелина 5 мм, върху който  вече  може  да  бъде  нанасян  Кьостер СТ  228  Флекс.  Новият цвят създава добра грундирана основа за Кьостер СТ 228 Флекс.

След завършване на тестовете за модулна програма за нанасяне на покрития за антикорозионна защита на разположение ще бъдат следните системи:
1. Покритие за бетонови повърхности в резервоари и контейнери: Кьостер СТ 228 Флекс (грунд – Кьостер Строителна смола);
2. Покритие за бетонови повърхности, предразположени към напукване в промишлени складове, които са подложени на механични натоварвания: Кьостер СТ 228 Флекс (грунд – Кьостер Строителна смола);
3. Покритие за инфраструктурни съоръжения, подложени на усилен трафик, предразположени към напукване (напр. паркинги) Кьостер PS Флекс;
4. Покритие за стоманени конструкции: Кьостер СТ 228 Флекс (грунд – Кьостер Антикорозионна защита).

Основни характеристики на Кьостер СТ 228 Флекс

Кьостер СТ 228 Флекс представлява двукомпонентен епоксиден продукт, който вследствие на своите еластични свойства може да бъде използван за механична и химична защита на бетона и стоманата. Материалът се характеризира със своята висока повърхностна якост и способност за премостване на пукнатини. Притежава отлична адхезия към минерални субстрати (с изключение на гипс), както и към метал и неръждаема стомана.

Технически характеристики

Консистенция (+20°C) прибл. 1600 mPa·s
Плътност прибл. 1.2 kg/l
Смесително съотношение (A:B) 3:1
Трайност на работния разтвор (+10°C, +20°C) 60 min, 40 min
Цвят каменносив, RAL 7032 (др. цветове по заявка)
Адхезионна якост на опън ≥1.5 N/mm²
Стандартен бетон C25 ≥1.5 N/mm²
Стомана (DIN EN ISO 12944-4, Ry 50 μm) >4 N/mm²
Може да бъде обработван след прибл. 24 h

За контакт и повече информация – Кьостер.

Вижте също...