Оценка на състоянието и диагностика на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”