Ново армиращо платно за течните хидроизолационни продукти – Кьостер Суперфлийс

В началото на тази година  фирма Кьостер пусна на пазара Кьостер Суперфлийс. Първоначално продуктът бе представен в ширина 10 см за вграждане и усилване на мазани хидроизолационни системи в ъглите. Сега вече  той се предлага и с ширина 105 см. Голямото преимущество на този продукт е, че флийсът се вгражда изцяло в течната изолация и по този начин става неразделна част от хидроизолационната система. Поради цялостното интегриране на флийса в хидроизолационния слой водата не може да проникне зад хидроизолацията. Комбинирането на флийса с хидроизолацията означава създаване на хидроизолационен слой, сравним с хидроизолационната мембрана като способност за премостване на пукнатини и стабилност. Системата комбинира преимуществата на течната хидроизолация и тези на мембранната хидроизолация. Даже и динамичните пукнатини могат да бъдат безопасно премостени.

Флийсът притежава способността да абсорбира течната изолация и това улеснява вграждането му в хидроизолационния слой.

Продуктът се използва  за усилване на хидроизолацията в ъглите и другите участъци, предразположени към напукване, както и за връзка с дренажи и отводнителни елементи, влажни помещения, балкони, тераси, покриви, връзки стена/под, ъгли, краища, пукнатини, олуци и др. детайли.

Продукти, подходящи за армиране с Кьостер Суперфлийс
– Кьостер MS Флекс фолио;
– Кьостер 21;
– Кьостер BD 50;
– Кьостер Дахфлекс;
– Кьостер Еластичен покрив;
– Кьостер КВЕ-Течно фолио;
– Кьостер Деуксан 2К;
– Кьостер Бикутан;
– Всички течни хидроизолации.

Кьостер Суперфлийс се предлага в широчини 10 см и 105 см, с тегло прибл. 120 г/м2. Кьостер Суперфлийс е хидрофилен,  много гъвкав и лесен за оформяне текстил.
По отношение на техническите му свойства материалът притежава якост на опън 150 N/5 см, максимално опънно удължение прибл. 90 % и якост на опън 20 N.

Начин на приложение на Кьостер Суперфлийс

Субстратът трябва да бъде сух, без съдържание на варово мляко, масла и мазнини. Всички възпрепятстващи свързването субстанции и остри ръбове трябва да бъдат отстранени до достигането на здрава и стабилна основа. Тя се подготвя съгласно инструкциите за съответната хидроизолационна система. Първият слой на избрания  изолационен материал се полага върху площта, за да се инсталира в подходящата дебелина на слоя, като минимумът е 1 мм.

Кьостер Суперфлийс се полага директно в прясното покритие като се притиска с широка четка или мистрия, за да не се появят мехури, гънки, кухи пространства. Притискането на Кьостер Суперфлийс гарантира пълен контакт със субстрата.

След минимално време на изчакване около 30-60 минути, се полага втория хидроизолационен слой в зависимост от избрания хидроизолационен материал и условията за съхнене. Флийсът следва да се постави много прецизно.

Продуктите Кьостер, подготвени съгласно указанията в техническата им карта, следва да бъдат нанесени върху участъците, които ще се армират впоследствие с Кьостер Суперфлийс.

Кьостер Суперфлийс се оразмерява  съобразно конкретния детайл. Застъпването следва да бъде минимум 5 см и трябва да бъде прецизно изпълнено.

Накрая положете втория слой от избрания хидроизолационен материал, следвайки указанията в съответните технически карти.

Кьостер Суперфлийс се явява заместител на Кьостер Еластичното платно, което се предлагаше досега.

Преимущества на Кьостер Суперфлийс
– Високоякостно нетъкано полиестерно платно;
– Високоеластично;
– Леко платно; лесно обработваемо;
– Хидрофилно;
– Добра адхезия към хидроизолационния продукт;
– Многофункционално; използва се с най-различни течни хидроизолационни системи;
– Прилага се във влажни площи, балкони, тераси, покриви, връзки под/стена, ъгли, пукнатини, олуци, водосточни тръби и други детайли.

За контакт и повече информация – Кьостер.

Вижте също...