pixel

Новото при строителството на сгради

Не само собственици на имоти, предприемачи и строители пострадаха от кризата през 2008 г. Към тази група могат да се причислят и представители на редица други професии – архитекти, инженери, доставчици на материали и много други. Колкото повече се отдалечаваме от 2008-а, толкова повече се възстановят, но и усъвършенстват съпътстващите инвестиционно-строителния процес сектори. Един от примерите е този на архитектите.

„В архитектурата напоследък се забелязват доста положителни тенденции”, отбеляза арх. Борислав Игнатов, председател на Камарата на архитектите в България по време на провелия се за трета поредна година Празник на брокера и агента на недвижими имоти.

На първо място може да поставим естетиката. Стиловете започват да се „успокояват”, формите се изчистват. По-разчупените и странни нефункционални форми вече е в миналото. Промяната води до повече полезна площ, по-функционални разпределения и по-лесни за продажба и наемане пространства.

„Архитектите са свързани с брокерите и строителите от създаването на една идея до нейната реализация и пласирането на пазара. Разглеждам го като обща верига, в която всички трябва да направим най-доброто, за да може в крайна сметка да има добри сгради”, казва арх. Игнатов. Според него, през последните години сякаш е било забравено, че произведението на архитектурата и строителството, е готовата сграда. „Често имаше усещането, че архитектите произвеждат чертежи, вместо сгради, а между чертежа и сградата има голяма разлика”, уточнява той.

Втората важна тенденция е законовата рамка.
В момента се работи върху това да се премине от разрешителен към регистрационен режим по отношение одобряването на проекти. „В България за разлика от Европа се следват стари модели, наследство от социализма, когато проектите се одобряват. Това, от една страна звучи добре – общината одобрява проект, т.е. тя го проверява и казва, че той е добър за изпълнение. Но това одобряване крие няколко проблема, които искаме да премахнем и да се наредим в семейството на Европа”, казва арх. Игнатов.

Основният проблем, когато общината или друга институция одобрява даден проект е, че тя поема отговорност за него, когато даде разрешение и го прегледа изцяло. Но тази отговорност е фиктивна. Ако има проблем с тази сграда, то общината и в частност главния архитект и ДАГ, реално нямат застраховки „професионална отговорност” и не носят никаква материална отговорност за допусната грешка. Една лоша сграда (имаме много такива въведени в експлоатация) си остава така както е и случаят се оправдава с „лош късмет”.

Минавайки от разрешителен на регистрационен режим архитектът и консултантът ще са тези, които ще носят цялата отговорност и ще имат допълнителни над задължителните застраховки „професионална отговорност”. „Така е в Германия и в добре организираните страни”, казва председателят на КАБ и допълва: „За една къща на три етажа в България се изискват 178 документа, за да се издаде разрешение за строеж. В Германия, те са 19, като всъщност от тях 15 са декларации и бланки. В България срокът по закон е около 65 дни, който много често се просрочва и става поне 90 дни. В Англия срокът е 1 ден, което дава индикация, че нещо не е наред при нас. С промените, които сме предложили на МРРБ искаме тези неща да се урегулират”.

Третият важен момент е изготвянето на регистър с проектите на архитектите членове на КАБ. В момента се разработва нова информационна платформа във вид на сайт като целта е в нея да се разшири информацията за даден архитект с неговия опит – в какви сгради специализира, какъв опит има, къде е проектирал, колко сгради са изпълнени.

„Също така ще водим статистика чрез ново удостоверение, което въвеждаме от 2017 г. – всеки проект, на който се дава за разрешение за строеж, да бъде регистриран и в този онлайн регистър, за да може да натрупаме статистика къде и колко проекта се правят годишно в България, да може да сравним различните области, жилищни спрямо обществени сгради и други полезни данни. До началото на декември ще бъда готови първите модули”, съобщи арх. Игнатов.

imot.bg

Може да харесате още...