Обучителен семинар на тема почти нулево-енергийни сгради

BAIS

Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект организират обучителен семинар на тема „Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради“.

Семинарът се организира в партньорство с КСБ – София и ще се проведе на 29 октомври 2019 г. в зала 311 в УАСГ, София.

Обучението цели да даде допълнителни теоретични познания и практически умения на строителни специалисти, изпълнители на изолационни работи, които имат практически знания за процеса на монтаж на топлоизолационни системи, придобити на работното място и желаят да получат удостоверение за това.

Участниците ще получат подготовка по въпросите, свързани с налагането на новите по-високи стандарти за енергийна ефективност в България от началото на 2019 г. и ще се запознаят с новите материали и изделия, които се прилагат при обновяването или подмяната на различни сградни компоненти. Накратко ще бъдат представени и новаторски методи за идентифициране и предотвратяване на грешки на строителния обект като тестове за въздухоплътност и заснемане с термовизионна камера.

Програмата е изготвена и се провежда от името на БАИС и международния проект Fit-to-NZEB (“Новаторски обучителни схеми за обновяване до стандарт Почти нулево-енергийна сграда”), който се осъществява с участието на УАСГ и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект в 7 европейски държави.

Такса участие: 96 лв. с ДДС.

Можете да се регистрирате за участие до 17 октомври 2019 г., като попълните следната Регистрационна форма.

За допълнителни въпроси не се колебайте да позвъните на 0886 386 192 или да пишете на имейл bais.bg@gmail.com.

Програма

09:00 – 09:30Регистрация
09:30 – 10:00Откриване и въведение в курса: пътят към почти нулевоенергийната сграда (ПНЕС)
Европейска и национална политика за енергийна ефективност в сградите. Основни принципи на ПНЕС.
10:00 – 10:45Топло- и звукоизолация в сградите
Основни понятия: топлопроводимост (λ), топлопреминаване (U), влагопропускливост (μ). Топлоизолационни материали. Компоненти на сградната обвивка. Топлоизолация по стени, покриви и основи. Звукоизолация.
10:45 – 11:15Кафе – пауза
11:15 – 12:00Топлинни мостове в сградите
Видове топлинни мостове и щетите от тях. Топлинни мостове по стени. Топлинни мостове при покриви. Топлинни мостове при конзоли (балкони, стрехи). Топлинни мостове при основи. Материали и изделия за предотвратяване на топлинни мостове.
12:00 – 12:45Прозорци
Основни принципи. Прозорци и комфорт. Компоненти. Монтаж. Покривни прозорци. Засенчващи устройства.
12:45 – 13:45Обедна почивка
13:45 – 14:30Въздушна плътност на сградите
Въздушни течове – основни принципи. Проектиране и изпълнение – критични места, пропуски и грешки. Материали и изделия. Тест за въздухоплътност “Blower Door”.
14:30 – 15:15Вътрешна изолация
Материали и изделия. Предимства и недостатъци. Технически решения. Добри практики.
15:15 – 15:30Отопление и вентилация
Системи за механична вентилация с рекуперация, приложими при сградни обновявания.
15:30 – 15:45Кафе – пауза
15:45 – 16:30Упражнение въздухоплътност. Практически изпит на макетите
16:30 – 17:15Писмен тест
17:15 – 17:30Връчване на сертификати и закриване на курса

Вижте също...