Ондулин под керемида – надеждно решение с поглед към вечността

Покривите придават специфичен, неповторим облик на сградите, дори и на цели градове. Керемидите повече от две хиляди години са най-предпочитания и естетически най-привлекателен покривен материал. Керемидените покриви винаги са предизвиквали времето със своята дълговечност, а сега с „Ондулин под керемида” отправят предизвикателство към вечността.

Системата „Ондулин под керемида” е разработена в началото на 80-те години, за да отговори на изискванията за ремонта на стари архитектурни паметници, като запази автентичния им облик с традиционните керемиди на възможно най-добрата цена. „Ондулин под керемида” е съчетание на естетиката и традицията с надеждността и дълготрайността. През последните 20 – 25 години системата придобива огромна популярност основно в Турция, Италия, Испания, Португалия, Южна Франция – страни с традиция в използването на керемидите.

„Ондулин под керемида” е цялостна система включваща: подкеремидени битумизирани листове /Изолин или Руфолин/, куки и летви за закрепване на керемидите, запълнители за стрехи, гвоздеи, обшивки и др. Приложението й е универсално, защото e разработена с всички детайли и е подходяща за всякакъв вид керемиди. Минималният наклон на приложение е ограничен на 18% /значително по-малък от този за керемидите/, което предлага уникална възможност за разширяване обхвата на приложение на традиционните керемидени покриви.

Подкеремидените вълнообразни битумизирани листове ИЗОЛИН и РУФОЛИН притежават инновационни качества и революционна философия: верни на линията на ОНДУЛИН, те са продукт лек за превозване, лесен за обработка и монтаж.

Маркировка СЕ
Вълнообразните фибробитумни листове ИЗОЛИН и РУФОЛИН отговарят на изискванията на стандарт БДС-EN 534. Съответствието е гарантирано от производителя чрез непрекъснат контрол и проверки на системата за производство.

Системата “Ондулин под керемидa”:
Как подобрява работата на покривната конструкция?

Здравина
– Геометрията на вълната гарантира сигурна и здрава опора.
Изолин > 2000 кг./ м² Ондулин Класик – 960 кг./ м²
– Не е необходима плътна обшивка.
– При движение по покрива трябва да се стъпва върху летвите.

Водонепропускливост
– Гарантирана защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите при тежки атмосферни условия и др.
– Компенсират се производствени дефекти и грешки при монтажа на керемидите.

Сигурност
– Във ветровити зони или при стръмен наклон на покрива, закрепването на керемидите към летвите осигурява стабилност на цялата конструкция.
– Повърхността на листовете е грапава и не позволява плъзгането на „турските” керемиди.
– При керемиди тип „турски” препоръчваме закрепването им със специални скоби.
– Позволява използването на керемиди при значително по-малки наклони на ската.
– Гарантирана защита от проникване на вода, дори и при компрометирани керемиди.

Вентилация

– Покривът трябва да „диша”: постоянният приток на въздух поддържа здрава и суха покривната конструкция и подобрява комфорта на обитаемите помещения. Вълнообразният профил позволява циркулация на въздуха под и над листа.
– През лятото няма наличие на топъл въздух в подпокривното пространство, който да води до повишаване на температурите в обитаемите помещения
– През зимата няма наличие на въздух с температура по висока от температурата на околната среда, в резултат, на което снегът се стопява равномерно и не се образуват снежни торби над стрехите.
– Елиминиране на конденза. Топлият въздух, в който има водни пари се отвежда в атмосферата. Конструкцията остава суха /дървената конструкция не гние и крепежните елементи не корозират/, а керемидите имат по-дълъг живот.
– Избягва се термошок на керемидите през лятото.
– Постига се ефективността на работата на студения покрив, без оскъпяване на покривната конструкция.

Универсалност
– Могат да се използват всички видове керемиди /нови или стари/.

Икономичност
– Намалени разходи за изпълнение и поддръжка на покрива.
– При ремонт не е необходимо да се купуват нови керемиди
– Намалена разходна норма при покрития с керемиди тип”турски”
– Не са необходими “контра” летви.
– По-ниска стойност на системата “Ондулин под керемида” в сравнение с покривна система, реализирана с плътна обшивка (OSB, шпертплат), подпокривно фолио и съответните летви.

Предимствата на системата „Ондулин под керемида” са за всички участници в процеса.:

За архитектите:
– Минималният наклон е 18%, т.е. по-малък от допустимия за керемиди;
– Изправени и изчистени покривни линии;
– Намаляване на собственото тегло на покривната конструкция;
– Подобряване на вентилацията на покривната основа;
– Подобряване на термоизолацията и звукоизолацията на покрива;
– Защита чрез два устойчиви на атмосферни условия материали.

За строителите:
– при нов покрив
– По-лесна за изпълнение дървена конструкция;
– Икономия на дървен материал – не е необходима плътна дървена обшивка;
– Няма нужда от специални инструменти и висококвалифицирани работници;
– Повишена производителност и икономия на труд – за ден един работник може да положи 40 м2 покривна площ;
– Листовете се монтират лесно и осигуряват надеждна водозащита. Керемидите могат да се положат и по-късно.
– Покривът може да бъде с по-малък наклон /мин. 18% / от стандартно допустимия за керемиди, като така се увеличава полезният обем на сградата.

При ремонт на стар покрив?

– Не е необходим основен ремонт на дървената конструкция;
– Нужно е минимално количество нов дървен материал;
– Не е необходимо закупуването на нови керемиди, а се използват старите – икономия на материали;
– Не се разпокрива целия покрив – няма нужда от временна хидроизолация;
– Не е необходимо сваляне на керемидите от покрива – икономия на труд;
– Подобрена топлоизолация – с „Ондулин под керемида” се намаляват енергийните разходи с 5%;
– Подобрена звукоизолация – външният шум се намалява с 27%.

За инвеститора и крайния потребител:
– По-голяма сигурност на двойното покритие;
– Икономия на дървен материал за конструкцията;
– Избягват се разрушенията по сградата причинени от повреда или счупване на керемидите.
– Поради по-доброто сцепление и специалните аксесоари, керемидите не се разместват.
– По-добра термо – и звукоизолация – листовете имат коефициент на топлопроводимост λ= 0,084 – това спестява 4°С през лятото и през зимата.
– Намалено количество турски керемиди – 5 керемиди по-малко на м2 .
– Не прониква прах в таванското пространство.
– Керемидите се проветряват, което им осигурява по-дълъг живот.

За реставраторите:
– Запазва се автентичният външен вид на покрива – използват се старите керемиди, независимо от тяхното състояние.
– Повишена надеждност на покрива – една счупена керемида не означава безвъзвратно изгубени стенописи или други исторически ценности.
– По-малко разходи за ремонт на остарялата дървена конструкция;
– Не се допуска разрушаване на мазилките по време на ремонта.
– Подпокривните помещения остават чисти – не прониква прах;
– Намален риск от поява на конденз;
– Не е необходимо изпразване на помещенията по време на ремонта.