Ондулин представя новости на Българска строителна седмица

От 8 до 12 март в Интер Експо Център – София по време на тазгодишното  изложение Българска Строителна Седмица, вярна на традицията и тази година  фирма Ондулин представя нови системи и технически решения. Представяме Ви основните направления  на тазгодишното изложение:

I. СИСТЕМА “ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА”.
Това е една система, която успешно се наложи в България. Освен познатите й приложения (с традиционни и “турски” керемиди), вече можем да я предложим и с два нови завършващи продукта: покривни плочи “Ардоаз” и “Ондусер”. Най-общо казано същността на системата се състои във влагането на вълнообразни листове под завършващия покривен продукт.

Ще припомним и някои  от предимствата й:
– бърз и лесен монтаж;
– не са необходими разтвори (циментов и др.) и ламарина за реализиране на детайлите;
– изключителна надеждност;
– намалява се лимитираният наклона на ската;
– постига се интензивна вентилация на две нива – “керемиди – вълнообразен лист” и под вълнообразния лист, което води до по-малки топлозагуби и повишаване комфорта на обитаване, а също така се увеличава “живота” на покривнита система;
– предотвратява се появата на влага от кондензация;
– системата е приложима както при ремонт на стари, така и при изграждането на нови покриви;
– постига се оптимален бюджет.

За по-пълното илюстриране на традиционното приложение, представяме следващите снимки на изпълнени обекти през 2010г.

След  общата информация за системата „Ондулин под керемида” ето и прилагането й с новите ни продукти:

1) СИСТЕМА “АРДОАЗ”
„Ардоаз” е естествен материал. Геоложкото му наименование е шисти. Използва се от отдавна в Европа, като чрез него се е придавал аристократичен вид на сградите. Плочите „Ардоаз” се подреждат на покрива с препокриване в характерен стил.

Принципът на монтаж е илюстриран на снимката долу, а именно: плочите “Ардоаз” – (позиция 7)  се фиксират посредством стоманени скоби (позиция 6) чрез надлъжни греди и хоризонтални греди (позиция 4). Позиция 3 са вълнообразните листове “Изолин”.

2) СИСТЕМА “ОНДУСЕР”
“Ондусер” са специални керамични плочи с уникален способ за захващане (посредством стоманени куки с остър връх). Теглото на продукта е около 2 пъти по-малко от това на традиционните керемиди – 19.5 кг/м². Отразява слънчевите лъчи, като по този начин не се акумулира топлинна енергия. ”Меките” заоблени линии придават изключително естетичен вид, а разнообразието от цветове “вписват” покрива  във всякаква околна среда. Предлага се в 5 цвята.

Стоманени куки за фиксиране към основата и ЦВЕТОВА ГАМА.

II. СИСТЕМА “ОНДУВИЛА”
“Ондувила” е един сравнително нов продукт от гамата на Ондулин.  Успешно се прилага повече от  две години на българския пазар. Лекотата, лесният монтаж, естетиката, богатата цветова гама, надеждността, триизмерният вид го правят предпочитан както за жилищни и обществени сгради, така и за обслужващи постройки . Това е продукт, който няма аналог на пазара.

III. СИСТЕМА “БИТУЛИН”
В частта битумно-рулонни хидроизолационни материали ще  представим мембраната „Битулин”  с алуминиево покритие и богата цветова гама.

Също така ще ви запознаем с нашите системи и материали за плоски и скатни покрив-градини – хидроизолация, устойчива на корени, дрениращи материали, акумулиращи оптимално необходимото за растенията количество влага, като по този начин се намаляват разходите на вода и не се претоварва водоотвеждащата система.

IV.СИСТЕМА “ОНДУКЛЕР”
Ондулин предлага богата гама полимерни листове. Характерно за тях е, че са с отлични механични, изолационни и екологични характеристики.  Подходящи са както за покривно, така и за фасадно приложение.

За агресивни среди (напр. в химическото производство, животновъдство и др.) изключително удачен вариант са листовете “Ондуколор”и „Балит”.

Работейки в насока намаляване експлоатационните разходи, ОНДУЛИН разработи сандвич панели, които наред със светлопропускането, притежават и много добри топлотехнически параметри.

Светлопропускащите листове и панелите, освен като основен покривен продукт, могат да се използват и като аксесоар за естествено осветление към други покрития (вълнообразни листове “Ондулин”, профилирана ламарина и др.). Това се дължи на факта, че разполагаме с голямо разнообразие от напречни профили.

V. СИСТЕМА LEED И “ОНДУЛИН”
За Американския сертификат за екостроителство LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, който е разработен от Съвета за екостроителство на САЩ (USGBC), все повече се говори и у нас. Най-общо казано този сертификат е една гаранция, че сградата отговаря на определени изисквания, а именно, че е с по-ниски експлоатационни разходи, с по-високата продажна цена,  с намалени разходи  на енергия и вода и съответно намалени вредни парникови емисии, с  по-висока степен на здравословност и сигурност за обитателите и др. Оценката се осъществява според точкова система, като при тази оценка съществена тежест имат използваните материали. Нашите материали могат да допринесат за по-високия рейтинг на сградата.

За повече информация: ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ООД

Вижте също...