Оргахим удвоява строителния си биснес

orgachim

Оргахим АД отчита над 10% ръст на продажбите за всички продуктови линии в сравнение с миналата година. Най-високи са резултатите в сегмента строителство, където продажбите са двойни в стравнение с 2014 г. Най-продаваните решения са мазилки и топлоизолационни системи, при които реализацията неколкократно надхвърля плановете.

Компанията развива строителния си бизнес в четири основни направления – топлоизолационни системи, където има сертифицирани 3 системи, с нови, по-добри материали.

Хидроизолационните системи са ново направление за Оргахим. Продуктовото портфолио включва три системи, от които една акрилатна и две на циментова основа.

Друга новост в портфолиото на Оргахим е огнезащита на метални конструкции – висококачествена набъбваща система, покриваща последните европейски и световни стандарти за огнезащита на метални конструкции, лесна и ефективна за работа.

Ново е и направлението за индустриални подови покрития –изключително конкурентно и високо-технологично. Оргахим приключи валидирането на продуктовата гама, направени са изпитания, както лабораторно, така и в реални условия и вече са реализирани първите проекти. Разработени са епоксидни и полиуретан-циментови покрития.