Оригинален нов облик за всяко населено място II

В това, че цялостният облик на едно населено място се променя след подмяната на настилките, се убедиха дори и най-големите скептици.

Доказателство за това е увеличаващият се брой проекти инициирани от общинските ръководства  за обновяване и подобряване на градската среда в цялата страна. Сериозна част от тези проекти вече се изпълнява не само с цел „временно закърпване на съсипаната инфраструктура“, но с далновиден поглед върху инвестициите във времето от една страна и от друга с акцент върху  красотата и архитектурната стойност.

Богатата гама от функционални решения, които не ограничават дизайнерите, а напротив осигуряват творческа свобода, гарантира индивидуалния характер на всеки проект като подчертава неговия стил. Сериозен принос в тази посока има динамично развиващата се продуктова гама на

Semmelrock, която предлага серии  от продукти с различно приложение и еднаква повърхност като цвят, структура и визия, но и разнообразни възможности за комбинации благодарение на съвместимите формати, стилове и т.н.

Уникалната картина на всеки площад, парк, градина, лесно може да се открои и да оставя трайни положителни впечатления у всички посетители.  С продуктите на Semmelrock  тази картина лесно се съчетава с архитектурните специфики и създава индивидуалната атмосфера на всяко населено място.

Модерната, „европейска“ визия,  вече е „мисия възможна“ с продуктите на Semmelrock.