ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Нови проблеми – нови решения!

Проблемите по настилките на открити и закрити паркинги, вече станали характерни за сградите на 4-5 години, са видими за всекиго и не могат да бъдат скрити. Ронещите се шлайфани и щамповани бетони и облаците прахоляк са най-честата гледка по паркингите на по-новите жилищни, офис и търговски сгради.На практика всичко започва с ФУГИТЕ. Разширителните и дилатационни фуги на бетоновите настилки на открито са предизвикателство за всеки, който трябва да ги изпълни и да гарантира за резултата.

Термографското обследване в услуга на собственици и инвеститори

Енергийна ефективност, намаляване на енергийните загуби, грижа за околната среда са все теми, които ежедневно вълнуват политици, строителни предприемачи, инвеститори и граждани. Отразени в много директиви и регулации, те се превръщат в основна цел и осъзната необходимост.Съвременните сгради и промишлени съоръжения трябва да отговарят на все по-високи стандарти за енергийна ефективност.

Нова инжекционна смола КВ-Рох IN® KЬОСТЕР – изключителна адхезия към субстрата и проникване в пукнатините!

Поради многобройните запитвания за епоксиден инжекционен материал, KÖSTER BAUCHEMIE AG разработи нова инжекционна смола, с която да задоволи тези нужди на пазара. Тази смола бе използвана на няколко тестови обекта и показа изключителни качества, както в лабораторни, така и в практически условия, което доведе до включването ú в нашата стандартна продуктова гама.

Сандвич панелите в селското стопанство

Селскостопанският сектор е важен и определящ в икономиката на страната. Въпреки стремителното намаление на продукцията в сектора за периода на прехода, днес наблюдаваме промяна. В стремеж за ръст и борба за конкурентноспособност на пазара, за устойчиво развитие и достигане стандартите на европейския съюз всички ние осъзнаваме необходимостта от модернизиране.

Ондулин – отговорност към околната среда

Човек и добре да живее умира и друг се ражда и нека роденият последен като гледа това да си спомни за този, който го е направил.”Това е част знаменития Търновски надпис на хан Омуртаг, отразяващ активната му строителна дейност и държавническото му мислене с поглед в бъдещето. Безспорно, човечеството през живота си оставя с дейността си отпечатък върху лицето на Земята. Този отпечатък понякога може да е знак за културни и технологични постижения, а в други случаи се явява изпитание на природните закони.

Хидрофобни импрегнатори

Според международно проучване, проведено от CSTB, над 50% от проблемите при сградите са пряко или косвено свързани с влагата.Като основен катализатор на масовите проблеми по строителните конструкции и инженерните съоръжения, основна задача на проектанти и строители е да не допуснат проникване на вода в структурата на бетона, като за целта, тя следва да се отвежда далеч от конструкцията и/или да се съхранява в специално предвидени за тази цел места.

Подготовка на основата за полагане на керамични покрития, нейното изравняване и грундиране

Полагането на керамични покрития и облицовки е скъп и трудоемък процес. Правилната подготовка на основата преди полагането на облицовките е фактор, който определя след това разхода на материали и дълготрайността на покритието. То дава гаранция, че керамичното покритие ще запази красотата си и ще изпълнява правилно функциите си във времето.

Плюсово-енергийна къща отговори на изискванията на стандарта пасивна сграда с успешен Blower Door тест

Проект за плюсово-енергийна къща в с. Кладница, близо до гр. Перник, проектиран и ръководен по време на строителството от Студио „АРХЕ“ посрещна изискванията за въздухонепроницаемост на стандарта пасивна сграда с резултат от Blower Door тест 0,13 [h-1] при подналягане 50 Pa.Задължителният за пасивните сгради тест доказва въздухоплътността на сградната обвивка, която от своя страна е необходима при сгради с принудителна вентилация с рекуперация.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!