Първият строителен материал с екоетикет от федералната служба за опазване на околната среда в Германия ще бъде представен на БСС

Вижте също...