Пигменти за бетон със сертификат за устойчивост

Bayferrox

Пигментите от железен оксид на марката Bayferrox от немската компания Lanxess се използват за оцветяване на бетонни материали от всякакъв вид от десетилетия. Въпреки това, когато се използват в съвременни бетонни състави за, например, самоуплътняващи се или ултра-здрави бетони, изискванията към оцветителите се променят. За да подпомогне технологичното развитие на своите клиенти, компанията е инвестирала около един милион евро в по-нататъшната модернизация на лабораторията си за строителни технологии.

Bayferrox

Така сега пигментите от железен оксид Bayferrox отговарят на изискванията за устойчиво строителство, а в момента Lanxess е единственият производител на пигменти в света, който е сертифициран по SCS. SCS Global Services, лидер в независимото сертифициране, потвърди високия дял на рециклираните суровини, използвани в процеса на производство на пигменти от железен оксид в Lanxess.

Bayferrox

Пигментите на Lanxess също така допринасят за решаването на предизвикателства пред градското развитие. Всички по-големи градове генерират прекомерна топлина, което има отрицателно въздействие върху здравето, благосъстоянието на хората и климата. Използвайки отразяващи повърхностни материали – особено за покривите – на тази тенденция може да се противодейства. Така с продукта Bayferrox 303 T, Lanxess предлага черен пигмент за оцветяване на бетонни керемиди. В сравнение с конвенционалните черни пигменти, неговият дял на отразяване на инфрачервеното лъчение от слънчевата светлина е с 20% по-голям. В резултат на това, произведената по този начин керемида поглъща по-малко топлина, поради което повърхностната температура на покрива е намалена с до 8 °. Това води до по-ниска вътрешна температура на сградата, което подобрява климата в помещенията и намалява консумацията на енергия за охлаждане.

За повече информация: Lanxess

Вижте също...