pixel

Премахват надстроявания и остъклявания на тераси

ДНСК е издала 78 заповеди за премахване на незаконно строителство в цялата страна след разпоредена от Върховна административна прокуратура (ВАП) проверка.

Държавното обвинение се е самосезирало след публикации в медии за случаи на незаконно надстрояване и пристрояване на съществуващи строежи в столицата и големите градове в страната.

В резултат на възложената проверка от ДНСК и съоветните Регионалните отдели на Националния строителен контрол (РО НСК) в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе са предприели действия по установяване незаконно изградени и изграждащи се допълнителни етажи над кота корниз на жилищни сгради високо застрояване, включващи изпълнени надстройки, остъклени покривни тераси, лоджии, навеси и балкони без разрешение и в нарушение на разпоредбите на ЗУТ.

Проверени са общо 4267 сгради високо застрояване. За 3930 от сградите не е установено надстрояване, пристрояване, изграждане на тераси и остъкляване на балкона над кота корниз 15 метра.

За 225 жилищни сгради трета категория високо застрояване обаче е установено, че са изпълнени надстроявания, остъклени тераси и метални навеси над кота корниз 15 м. ДНСК е предприла действия за установяване на собствеността, изискване на данни за издадени строителни книжа, установяване извършителите на строежите и правомерността на действията им.

За 112 жилищни сгради високо строителство, но от четвърта категория, е установено, че са изпълнени надстроявания, остъклени тераси, дървени и метални навеси и перголи над кота корниз.

Там където има надстроявания и промени в конструкцията без разрешение за строеж ще бъдат премахвани.

На територията и на петте града са издадени 57 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни надстройки, остъклени балкони, лоджии и покривни тераси, като до момента са премахнати 36 от незаконните обекти. Остават още 21 влезли в сила заповеди за премахване, които са в процес на изпълнение.

По разпоредената от Софийска градска прокуратура проверка е установено, че в София е занижен контролът по строителството и не се извършват регулярни проверки. Отправено е предложение до дирекция „Общински строителен контрол“ в Столична община за извършване на ежеседмични проверкие.

Проверката на ВАП продължава.

dir.bg

Може да харесате още...