Приложение на URSA XPS в периметър

Все по-често мазетата се използват за жилищни и работни цели и следователно се отопляват. За да се ограничат в тези случаи загубите на енергия през влизащите в контакт с почвата стени и под на мазето, наредбата за пестене на енергия регламентира изисквания към топлоизолацията.

В крайна сметка свързаните с това мерки за топлоизолация осигуряват едновременно понижаване на разходите за отопление и повишаване на температурата на повърхността на тези строителни елементи от страната на помещението, което от своя страна създава уютна жилищна атмосфера и спомага за избягването на щети, като например образуването на плесен.

Когато външната топлоизолация на строителните елементи, а именно над хидроизолацията на сградата, се изпълни при контакт със земни маси, говорим за изолация по периметъра. В миналото като най-добри за това приложение са се доказали изолационните плочи от екструдиран полистирен (XPS) поради свойствата на материала.