Приложение на вата URSA във вентилируеми фасади

Вентилируемите фасади са се доказали от години при новото строителство и модернизацията на стари сгради. Те представят класическия случай на външна стена с топлоизолация върху “правилната” от гледна точка на строителната физика външна страна и допълнителна защита от атмосферни влияния. Това е технически най-надеждната и най-малко изложена на щети конструкция на външна стена.