URSA вата за вдухване

Изолационните материали URSA се произвеждат при изключително щадене на околната среда и ресурсите. Целият производствен процес е сертифициран съгласно DIN EN ISO 14001 „Управление на околната среда“.

Стъклената вата се състои над 90% от естествени минерални суровини, като например пясък. URSA PUREONE се произвежда при използване на повече от 50% рециклирано стъкло. Това щади ценните ресурси на Земята.

Продуктите URSA се характеризират с изключително ниска топлопроводимост и по тази причина са особено подходящи за приложение като топлоизолационни материали в надземното строителство. Приложението им намалява трайно енергийните потребности на сградата. Това е най-рентабилното и ефикасно решение за намаляване на емисиите на CO2 от нашите сгради. Следователно нашите изолационни материали допринасят активно за опазването на климата и в допълнение подобряват топлоизолацията, звукоизолацията и противопожарната защита на сградата.