Ремонтиране на дървени и теракотни подове чрез саморазливно покритие SL Флекс Кьостер

Köster SL Flex

Подовите повърхности са предмет на стресове от различен характер, породени от широко разнообразие от фактори. Ето защо ремонтирането на подовете изпълнява ключова роля в сферата на строителните ремонти. Грубите повърхности и неравности изискват направата на бързи, дълготрайни и икономични изравнителни замазки с гладка и твърда повърхност, които могат да влязат в експлоатация незабавно. Направата на саморазливни покрития се изисква също така и по време на подмяна на подовата настилка.  В Хидроизолационен бюлетин 4-2014 г.  бяха представени саморазливните покрития SL Кьостер и SL Премиум Кьостер. И двата продукта изпълняват изискванията за лесно полагане, добра изравнителна способност  и якостни характеристики. В допълнение, благодарение на липсата на разширение или свиване по време на процеса на съхнене,  SL Премиум Кьостер е подходящ за полагане върху сравнително гладки повърхности от рода на VAP I 2000.

SL – гамата Кьостер допълнително бе  разширена  с  представянето  на  продукта.
SL Флекс Кьостер – саморазливна замазка с толкова добра пластичност, че да може да бъде полагана и върху дървени повърхности.

SL Флекс Кьостер е висококачествено покритие на минерална основа, предназначено за неравни интериорни повърхности, което може да бъде подлагано на натоварвания много скоро след своето полагане. Продуктът притежава отлични адхезионни свойства, особено спрямо гладки и плътни повърхности от рода на:
– Бетон, циментови замазки;
– Мастик-асфалт;
– Стомана;
– Облицовъчни плочки;
– Дърво.

SL Флекс Кьостер се полага върху разнообразни субстрати и втвърдява хидравлично и без напрежение в рамките на няколко часа.

Köster SL Flex

Втвърдява до равна, високоякостна повърхност, която позволява смяната на eдно подово покритие с друго – напр. полагане на мокет или плочки върху стари дървени или теракотни подове.

Ето и няколко конкретни примера:

Твърдите дървени подове често се срещат в по-старите сгради и създават затруднения при ремонтирането им и смяната на вида  на подовото покритие. В повечето случаи единствената опция за създаване на тънко подово покритие е мокетния тип – килими, мокети, балатуми. Но дори и при този вид покрития може да се получи набръчкване и неестичен външен вид поради неравността на дървените плоскости. Може да се окаже невъзможно полагането и на други финишни покрития от рода на плочки, ламинат или паркет. Дори и самото мебелиране на помещението може да изисква допълнително укрепване с цел постигане на оптимален баланс и стабилност. Но с помощта на SL Флекс Кьостер клиентите могат лесно да сменят вида на подовото си покритие. SL Флекс Кьостер изравнява надеждно повърхността. Материалът е достатъчно пластичен, за да поеме движенията на дървените повърхности, както и високия локален натиск, предизвикан от мебелите или случайно изпуснати предмети. В същото време материалът стабилизира повърхността благодарение на високата си якост на огъване.

Köster SL Flex

В резултат на това подът претърпява по-малко деформации при натоварване и позволява полагането на последващи облицовъчни покрития, които при силни движения на повърхността неминуемо биха се увредили.

Увредените повърхности се ремонтират много по-лесно чрез SL Флекс Кьостер, отколкото с другите конвенционални методи. Обикновено съществуващите плочки трябва бъдат демонтирани и отстранени, а остатъците от лепила да се премахнат. Този процес е трудоемък и отнема време.

Вместо това след отстраняване на ронливите части от повърхността, грундирайте облицованата повърхност с VAP I 06 Грунд Кьостер, след което можете директно да полагате SL Флекс Кьостер.

Работният разтвор на SL Флекс Кьостер се приготвя и полага лесно. Той може да се пръска, излива и запазва саморазливните си свойства и ниския си вискозитет в рамките на работното време на разтвора.

Köster SL Flex

SL Флекс Кьостер може да се полага с дебелина между 2 и 15 мм, а във вдлъбнатини – до 30 мм. Той втвърдява бързо и не напуква.

Технически  характеристики SL Флекс Кьостер:

Трайност на готовия р-р съгл. DIN EN 16945 (20°С)
Температура на полагане
Обемна плътност (прах)
Първоначално втвърдяване
Финално  втвърдяване
Якост на натиск (28 дни)
Якост на опън при огъване (28 дни)
Якост на опън (в зависимост от субстрата)
Необходимост от вода
~20 мин.
+ 5 °С – + 30 °С
1.3 г/см³
след около 60 мин.
след около 120 мин.
~ 30 N/mm²
~ 10 N/mm²
до 3 N/mm²
5.2 л/торба

Сравнителна таблица на саморазливни  продукти Кьостер:

Техническа информация за продукта Кьостер
SL
Кьостер
SL Premium
Кьостер
IB
Кьостер
SL Flex
Цвят сив сив сив сив
Дебелина на слоя 2-15 (25) mm 2-15 (30) mm
над VAP I 2000
12 mm
3-25 mm 2-15 (30) mm
над VAP I 2000
12 mm
Трайност на работния р-р (+20°С) 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин
Якост на натиск (28 дни) 40 N/mm² 45 N/mm² 40 N/mm² 30 N/mm²
Видове субстрати и грундове
Хигроскопични субстрати
(бетон, замазка и др.)
да
(Кьостер SL Premier)
да
(Кьостер SL Premier)
да
(предв. навлажняване)
да
(Кьостер SL Premier)
Нехигроскопични субстрани
(VAP I 2000, плочки)
да
(VAP I 2000
06 Premier
)
да
(VAP I 2000
06 Premier
)
Дървени субстрати да
(VAP I 2000
06 Premier
)
Силикатно натоварен бетон да
(предв. навлажняване)
Сфери на приложение
Устойчивост на пешеходен трафик след ~ 3-4 часа ~ 3-4 часа ~ 4 часа ~ 4 часа
Устойчивост на трафик (меки гуми) след ~ 24 часа

~ 24 часа
с VAP I 2000

Полагане на плочки след ~ 4-6 часа ~ 4-6 часа ~ 24 часа ~ 6 часа
Механично натоварване леко до средно леко
Полагане под:
– изолация да да да да
– покрития да да да да
– бои да да да да
– плочки, мокети да да да да
– дърво, PVC да да да да
– VAP I 2000 (парова бариера) да да

За контакт и повече информация – Кьостер.

Вижте също...