С уверена стъпка по безопасна повърхност – цветно еластично полиуретаново подово покритие PUR Uni Color New.

 

Подовите покрития са най-разнообразни. Всички те напоследък са обединени от факта, че се отделя повече внимание на максималното намаляване на емисиите на вредни вещества от повърхностите на покритията (VОС* – летливи органични съединения), с оглед предотвратяване уврежданията на здравето на хората в обществените помещения, причинени от тези емисии. Поради тази причина в сферата на подовите покрития за обитаеми пространства трябва да се използват само специални безвредни продукти с особен допуск.

Полагане на полиуретановото покритие

Продуктът PUR Uni Color New на Remmers, е подово покритие на базата на полиуретан, който не отделя вредни вещества по време на експлоатация на повърхността и е в пълно съответствие с изискванията на строителния надзор на Германия, Комисията по безопасност на строителни материали (AgBB) и директивите на Dibt (DIBt).

Високо еластичното полиуретаново подово покритие PUR Uni Colour New е предназначено за професионална употреба. Продуктът е идеален за подове в изложбени зали, търговски обекти, детски градини, училища, болници и др. След полагането му се получава еластично покритие с висока издръжливост, което може да бъде в цвят по избор. Това полиуретаново подово покритие за универсална употреба се произвежда на основа на възобновяеми суровини. Продуктът PUR Uni Color има висока износоустойчивост. Благодарение на качествата си, покритието осигурява по-голям комфорт при ходене. Допълнително предимство при обществени пространства е, че повърхността е безшевна и така значително се улеснява почистването и поддръжката на подовете.

Столова за хранене

Системата с покритие PUR Uni Color е удароустойчива, устойчива на химически въздействия и издържлива на леки и умерени механични натоварвания.

Продуктът е много лесен за приложение: полага се върху предварително подготвена и грундирана основа. При необходимост може допълнително отгоре да се запечата. Има отлична деаерация и осигурява ефективна защита на бетонните повърхности.

За контакти и повече информация – www.remmers.bg.

Автор инж. Весела Заманчева