Хидроизолация на басейни

Басейните са водни съоръжения, които са елемент от екстериора или от интериора. При тях е добре архитектурата и дизайнът да бъдат в хармония с мястото, където са разположени. За да може един басейн да функционира добре  дълго време, е необходимо той да бъде правилно проектиран и качествено изпълнен. При тези  съоръжения особено важна е ролята на хидроизолацията. Басейните могат да се класифицират в три основни вида:
– Басейни, изградени (вкопани) в терена;
– Басейни с носеща конструкция;
– Басейни на покриви на сгради.

Всеки отделен вид предполага различен начин на хидроизолиране. Басейните, изградени в терена, изискват двойна хидроизолация, с цел възпрепятстване както навлизането на подпочвени води в бетонната конструкция, така и на просмукването на вода от басейна към почвата. При басейни със стоманенобетонна конструкция е достатъчно хидроизолирането да се направи само от вътрешната страна. В случай на пробив в хидроизолацията, проблемът лесно се локализира и се отстранява. Когато басейнът е ситуиран на покрив на сграда, хидроизолацията се полага отново само от вътрешната страна, но е необходимо да се обърне специално внимание на дъното.

Често се задава въпросът: Защо е необходима хидроизолация? Конструкцията на басейните най-често се изработва от водонепропусклив бетон. Изпълнението на водонепропускливите бетони на практика е трудно. Изисква се непрекъснат цикъл на бетониране. От друга страна в бетона при съхнене се образуват микропукнатини. Цялостната хидроизолация елиминира риска от просмукване на вода със съдържание на хлор и химикали в повърхността на бетона. При големите басейни и най-вече при тези за спорт и обществено ползване е много важна също и добрата хидроизолация на прилежащите душове, бани и съблекални. Качеството при хидроизолациите гарантира дълъг период на експлоатация и безпроблемно ползване. Критични зони за хидроизолиране при чашите на басейните са повърхностите около отводнителни отвори и осветителни тела. Съвременните хидроизолационни системи за басейни са с мазана хидроизолация, която може да се използва както за външнатата, така и за вътрешната част на съоръжението.

За хидроизолация на басейни отвътре се препоръчва система от няколко продукта на Remmers.

Примерно изпълнение при басейни изградени (вкопани) в терена:
1. Преди да се положи хидроизолация по стените и дъното на басейна, бетонните повърхности трябва да се грундират с разтвор на концентрат Kiesol, разреден 1:1 с вода.

Kiesol – еднокомпонентен, течен силикатизиращ концентрат за грундиране, заздравяване и хидрофобизиране на минерални основи. Продуктът няма аналог по съдържание на сухо вещество. Като система на водна основа е безвредна за околната среда и подходяща за жилищни помещения, плувни басейни, резервоари за питейна вода.
2. Нанася се един слой от Sulfatexschlämme/WP Sulfatex, шлам устойчив на отрицателен воден напор.

Sulfatexschlämme/WP Sulfatex е високо сулфатоустойчив хидроизолационен шлам, минерална хидроизолация на циментова основа. Продуктът е водоплътен при отрицателно водно налягане на напорна вода с отлична адхезия към основата. Подпомага съхненето, поради това, че е паропропусклив. Има висока химическа устойчивост и температуроустойчивост и отговаря на хигиенните изисквания, вкл. за резервоари за питейна вода.

3. Върху WP Sulfatex се нанася първи слой еластична двукомпонентна хидроизолация Elastoschlämme 2K / WP Flex 2K.

Elastoschlämme 2K / WP Flex 2K  е двукомпонентен еластичен, премостващ пукнатини хидроизолационен шлам. Водоне-пропусклив, с висока химическа устойчивост. Минерален продукт с отлична адхезия към основата и адхезия между слоевете, включително адхезия към стари битумни хидроизо-лации. Нанася се на два пласта с четка, шпакла или машинно.
4. В първия слой Elastoschlämme 2K / WP Flex 2K се полага хидроизолационна лента във всички вертикални и хоризонтални ъгли на басейна.

Fugenband ST/VF 120 – високо еластична хидроизолационна лента за ъгли, която се интегрира в хидроизолационните шламове при  тераси, бани, плувни басейни и др.
5. Нанася се втори еластичен хидроизолиционен слой от Elastoschlämme 2K / WP Flex 2K, в посока перпендикулярно на първия след няколко часа.

Хидроизолацията на басейни цялостно може да се изпълни и само с един мултифункционален продукт Мulti Baudicht 2K/ MB 2K, вкл. обработки при проходи на тръби и др.

Мulti Baudicht 2K/ MB 2K е двукомпонентен хидроизолационен продукт от последно поколение All-In-One. Минерална хидроизолация, обединяваща свойствата за премостване на пукнатини на минералните хидроизолационни шламове и на модифицираните полимербитумни покрития. Съставът е: полимерен свързвател, високореакционен прахообразен компонент, специални пълнители и добавки. Не съдържа битум и разтворители. Времето за полимеризация на продукта е 18 часа при температура +5ºС и относителна влажност на въздуха до 90%. Притежава висока еластичност и премоства пукнатини по основата с ширина над 2 мм без армиращи мрежи. Има адхезия към разнородни основи – всички типове минерални основи, метал, пластмаса и битум. MB 2K е с много висока химическа устойчивост.

За контакти и повече информация – www.remmers.bg.

Автор инж. Весела Заманчева.

Вижте също...