pixel

СановаПраймер и СановаКолор – завършващият слой на системата Баумит Санова

Baumit

Sant’Antonio Taumaturgo Church, Италия – Санова Праймер, Санова Колор

Системата Баумит Санова е разработена с цел удължаване на живота на фасадите, когато стените са „нападнати“ от влага и соли, разтворени в придвижващата се в строителната конструкция вода. Използването на специалните мазилки от тази система спомага за по-бързо изпарение на влагата през фасадната повърхност и едновременно с това за „улавяне“ на солите във въздушните пори на мазилките и възпрепятстване на изнасянето им на повърхността за много по-дълъг период от време в сравнение със стандартно прилаганите мазилки.

За да се осигури обаче свободното и бързо преминаване на влагата и изпарението й от фасадната повърхност, трябва да се използват и подходящи крайни покрития, които не са преграда за нея по пътя й навън. Ето защо към системата Баумит Санова се включват и разглежданите в тази статия продукти: Баумит СановаПраймер и Баумит СановаКолор. Двата продукта са на основата на калиево водно стъкло, като съдържанието на органични добавки в тях е сведено до минимум (< 5%).

BaumitБаумит СановаПраймер е алкален грунд (pH≈11), който по естествен път възпрепятства появата и растежа на мухъл и плесени. Той е лесен за полагане, не образува повърхнинен филм, силно паропропусклив е и изравнява водопопиването на основата.

Грундът представлява свързващ мост между боята Санова и варо-циментовите мазилки Санова. Основата, върху която той се нанася, трябва да бъде свързала и суха, обезпрашена, чиста, незамръзнала и здрава. В зависимост от нейните свойства и водопопиваемост, грундът се нанася неразреден или се разрежда с вода в съотношение до максимум 1:1. Баумит СановаПраймер се разстила равномерно и без прекъсване по цялата площ, посредством валяк или четка. При много различно поведение на водопопиване или при високи температури се препоръчва двукратно грундиране, като след всяка ръка се изчаква технологично време за съхненето му ок. 6–12 часа.

Едновременно с функцията грундиране Баумит СановаПраймер се използва и като разредител на боята Баумит СановаКолор. При това за първата ръка боя се добавят до ок. 20% от грунда, докато за втората ръка разреждането се извършва с до максимум 10% от него.

Баумит СановаПраймер се прилага и като предварителен грунд, заздравяващ стари, леко ронливи минерални хастарни и финишни мазилки, преди полагането на минерално- или органичносвързващи Баумит мазилки и бои. В тези случаи въздушно сухите минерални мазилки се импрегнират богато, до насищане, посредством познатите методи, например чрез изпръскване на разтвора през дюзи с „airless” бояджийска машина. Нанасянето на материала се извършва от долу нагоре. По-малки площи могат да се обработват и с четка.

Времето на съхнене на Баумит СановаПраймер преди нанасянето на Баумит мазилки или бои е около 24 часа. При крайни покрития на органична основа, като например Баумит СтарКолор, Баумит ПураКолор, Баумит СиликонКолор, Баумит ГранопорКолор, технологичното време за съхнене на грунда е минимум 5 дни.

BaumitБаумит СановаКолор е дисперсна силикатна боя с висока степен на дифузия на водните пари, (ϻ е ок. 40–60). Така, при стандартна дебелина на нанасяне, съпротивлението й срещу проникване на водните пари (Sd) е <0,14 м. Тя е пропусклива и за въглеродния диоксид. Използва се за вътрешно и за външно боядисване на стени и тавани. Боята съхне без напрежения, не образува повърхностен филм, устойчива е на атмосферни влияния, водоотблъскваща, със слаба склонност към замърсяване, негорима, лесна за преработка, щадяща околната среда, без добавки на органични разтворители и консерванти, устойчива е на гъбички и мухъл.

Тя защитава и едновременно с това оформя крайната визия на фасадите върху мазилки от система Санова. Оцветява се в 492 цвята по каталога Баумит Лайф, завършващи на цифри от 4 до 9, и без допълнително означение с кръг или полукръг.

Освен върху Санова мазилките, тя е подходяща и при останалите Баумит варо-циментови, и други, съдържащи вар мазилки, както и върху бетон и други минерални основи, върху стари, но с добро сцепление към основата минерални и силикатни бои и мазилки. Боята е с особено широко приложение при реставриране на исторически сгради и паметници на културата.

При основи от гипс – гипсови мазилки и гипсокартонени плоскости, тя е условно приложима, след предварително тестване.

Покритието с Баумит СановаКолор се състои по правило от два слоя: грундиращ слой и завършващ слой. Между двете ръце трябва да се спазва време за съхнене от ок. 6–12 часа. За избягване на наслоявания, прилежащите площи се боядисват в един работен ход „мокро в мокро“. Баумит СановаКолор може да се нанася с валяк, четка или да се изпръсква с безвъздушна (еърлес) машина (например с дюза: 0,025“ и налягане: 150–180 бара).

Температурата на въздуха, материала и основата по време на нанасянето и свързването, както при Баумит СановаКолор, така и при Баумит СановаПраймер, трябва да бъде над +8°C. Високата относителна влажност на въздуха и по-ниските температури могат значително да удължат времето за съхненето им. Фасадите трябва да са добре защитени от пряко слънце, дъжд или силен вятър, например посредством фасадни мрежи. Високи температури (> +30°C) влияят отново неблагоприятно върху условията за преработка.

Baumit

Sant’Antonio Taumaturgo Church, Италия – Санова Праймер, Санова Колор

Напълно завършена система Баумит Санова гарантира на застрашените от влага и соли стени значително по-дълъг живот, като осигурява, освен това, и бляскава визия на фасадните повърхности.

Може да харесате още...