pixel

Укрепване и подсилване на конструкции с композитни материали

Licata

FiberFIP e система от композитни материали (FRP), съставени от полимерна матрица и въглеродни или стъклени влакна, използвани за повишаване якостта на огъване, на срязване и за напречно укрепване на стоманобетонни или зидани конструкции.

Композитните материали с фибри в полимерна матрица FRP са все по-често използвани за усилване на конструкции от стоманобетон или зидария.

Позволяват да се осъществят повишаване якостта на огъване, на срязване и на натиск на стоманобетонни структури, без да се променя масата, твърдостта и размерите на елементите, които се обработват, предимства от основно значение при подобряване устойчивостта към сеизмична активност.

Използват се за усилване на зидани структури, като позволяват да се изпълнят по прост и надежден начин увеличаване якостта на огъване и срязване на стенни панели, напречно укрепване на колони, подсилване на арки, сводове и свръзки.

Основните предимства на композитните материали с фибри в полимерна матрица са:
– Изключително високи механични експлоатационни показатели;
– Силно намалена дебелина на интервенцията;
– Лек материал;
– Бързина и простота на реализация;
– Висока обратимост на интервенцията.

Основните сфери на приложение са:
– Повишаване на якостта;
– Осъвременяване или подобряване на сеизмичната устойчивост;
– Намаляване на действащите деформации;
– Допълване на традиционната армировка или поради претърпяни корозивни процеси, които са намалили устойчивата площ, или защото е необходимо да се увеличат натоварванията, или ако на ниво проект не са постигнати ефективно предвидените цели;
– Възвръщане конструктивната ефективност на елементи, които са понесли непредвидени щети, като например пострадали греди на пътни надлези.

Licata

FiberFIP Adesivi

Композитните материали дават своя структурен принос, като поемат, благодарение на сцеплението между основата и композитния материал, част от натоварванията, които структурата трябва да издържи.

Едно лепило, подходящо за изпълняване на усилвания с употребата на композитни материали, трябва да има високи експлоатационни показатели във връзка със следните основни изисквания: температура на преминаване в стъкловидно състояние; температура по време на нанасяне; време за работа; сцепление с бетон; сцепление със стомана; якост на натиск; якост на опън при огъване; устойчивост на температурни цикли и на цикли сухо мокро; химическа устойчивост; диелектричност.

За да се изпълни едно дълготрайно усилване, е необходимо да се обърне особено внимание на подготовката на основата, която трябва да бъде: цяла и устойчива; праволинейна и равна, т.е. без грапавини или вдлъбнатини, като например разслоен бетон или хлътвания; без остри ръбове, ако има такива, те трябва да бъдат заоблени; напълно почистена, без прах, масла, мазнини и каквото и да е вещество, което може да попречи на прилепването; суха; леко грапава, за да се улесни прилепването.

Licata

Много важно е полагането на лепилото да стане при спазването на следните съвети:
– Подходяща температура на околната среда и на основата;
– Правилно съотношение на смесване между компонент A и компонент B;
– Процес на нанасяне, съобразен с времето за работа на използваното лепило.

Като правило, преди да се положи лепилото, основата трябва да се обработи с грунд, съвместим с лепилото, което ще се използва:
FiberFIP Primer 800 – eпоксиден грунд, използван като подобрител на сцеплението за бетонови и зидани основи. Нанася се с валяк;
FiberFIP Adesivo 800 – eпоксидно лепило и импрегнатор за полагане на тъкани. Нанася се на ръка и тъканта се импрегнира със специален твърд валяк.

Licata

FiberFIP Tessuti

Тъкани с карбонови или стъклени влакна

Тъканите са най-често използваната форма на употреба на FRP материалите в сферата на структурното усилване. Тъканите FiberFIP изграждат фиброусилени системи, които се импрегнират на място. Тези системи са изградени от част, съставена от карбонови или стъклени нишки, които се използват за производството посредством индустриален процес на еднопосочни тъкани, и полимерна част, съставен от грунд FiberFIP Primer 800 и лепило FiberFIP Adesivo 800, с които укрепващата тъкан се залепва към основата и се импрегнира.

Тъканите FiberFIP, получени чрез индустриален процес на тъкане, имат различни характеристики, които зависят от вида на влакното (въглеродно или стъклено), от механичните характеристики на влакното или от якостта на опън, от модула на еластичност и от крайната деформация. Тъканите FiberFIP са едноосови, те са с основа, която се състои от нишки, всичките разположени успоредно, обхванати заедно от вътък от нишки, който не изпълнява статична функция.

За да се постигне желаното усилване, може да е необходимо да се поставят повече слоеве тъкан, като тяхното импрегниране се прави последователно слой по слой. Винаги се препоръчва последният слой да се предпази със защитна система, устойчива на въздействието на ултравиолетови лъчи.

За правилното поставяне да се направи справка със специалния Наръчник за подготовка и монтаж и Техническите карти на всеки отделен продукт.

Licata

Основните сфери на приложение са за увеличаване якостта на структурите на огъване, на срязване или чрез увеличаване на напречното сечение, в следствие на:
– Увеличаване на натоварванията поради промяна на предназначението;
– Промяна на кодовете на проекта;
– Влошаване на арматурата;
– Сеизмично укрепване;
– Извънредни събития, като например: удар, пожар и др.;
– Грешки при проектирането или при изпълнението.

За усилване на бетонови или зидани структури в композитната система (FRP) FiberFIP предлага:
FiberFIP Carbon T-UNI 230 – еднопосочна тъкан от карбонови нишки;
FiberFIP Carbon T-UNI 390 – еднопосочна тъкан от карбонови нишки с висок модул на еластичност.

За усилване на зидарии: FiberFIP Glass T-Uni 65 – еднопосочна алкалоустойчива стъклофибърна тъкан за усилване на зидани структури в композитната система (FRP) FiberFIP.

За усилване на бетон и зидарии: FiberFIP Glass Wire Net – монолитна мрежа от стъклени влакна с висока химическа устойчивост и винилестерна смола, с диаметър на нишката 8 или 10 mm, отвор на мрежата 150х150 mm или 150х200 mm.

Licata

За контакт и повече информация – Licata.

Може да харесате още...