Селена България ЕООД представя битумни хидроизолационни мембрани Tytan Tack-R


Tytan Tack-R са SBS модифицирани мембрани, армирани с полиестер, които запазват своята еластичност дори при температура – 25° С и се отличават с висока адхезия към основата. Те са предназначени за направа на хидроизолационен слой на скатни, зелени и плоски покриви, основи и фундаменти, мостове и др.

Всички мембрани от гамата Tytan Tack-R покриват изискванията съгласно БДС EN 13707 и БДС EN13969. Методът на фиксиране на мембраните може да бъде както чрез нагряване, така и чрез механично закрепване, което позволява използването на мембраните в системи за послоен монтаж на покриви.

За повече информация или оглед на обект за избор на най-подходящото решение посетете страницата на Селена България.

Вижте също...